Ekspert wyjaśnia

Znak ograniczenia prędkości

15 marca 2009

Pytanie: Czy znak B-33 umieszczony pod tablicą miejscowości lub obszaru zabudowanego obowiązuje również do najbliższego skrzyżowania? Czy mogą go odwołać tylko inne znaki?

Odpowiedź: Znak B-33 "ograniczenie prędkości" umieszczony pod tablicą miejscowości lub tablicą obszaru zabudowanego dotyczy wszystkich dróg na wymienionych obszarach położonych, a więc obowiązuje do odpowiednich tablic wskazujących wyjazd z nich. Przepisy jednak dopuszczają, wewnątrz wymienionych obszarów, na poszczególnych odcinkach dróg, ustalanie innego ograniczenia, które jest również wskazywane znakami B-33, lecz wówczas obowiązuje ono zgodnie z ogólnymi zasadami, a więc do najbliższego skrzyżowania lub odwołania znakiem B-34 lub B-42. Kwestie te reguluje § 15 ust 3 i 4 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy