Legislacja

Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja

18 grudnia 2023

Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja
(fot. PIXABAY)

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2023 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2023.2685). Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Na sprzedającego i kupującego pojazdy używane nałożone zostają nowe obowiązki.

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wydane zostało i opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2023 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2023.2685 [kliknij]). Podstawowa zmiana została wprowadzona w załączniku do rozporządzenia, w Instrukcji w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów. Uchylono przepis zobowiązujący do zawiadomienia starosty o zakupie samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce. Czyli znika instytucja zawiadomienia o zakupie samochodu używanego. Kierowca w każdym przypadku będzie zobowiązany dokonać rejestracji auta. Organ rejestrujący pojazdu już nie będzie przyjmował zawiadomień o nabyciu pojazdu zarejestrowanego. Tym samym dane nowego właściciela nie trafią do bazy CEPiK.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Z tym terminem nabywca pojazdu używanego, już w Polsce zarejestrowanego musi obowiązkowo dokonać (w ciągu 30 dni - w przypadku osoby prywatnej i 90 oraz 180 dni - przedsiębiorcy od dnia nabycia pojazdu) w wydziale komunikacji rejestracji, w przeciwnym wypadku będzie na niego nałożona kara (odpowiednio 1000 i 2000 zł) za brak rejestracji, (te ulegają z 1 stycznia 2024 r. znacznej podwyżce od starosty), nawet pomimo zgłoszenia faktu sprzedaży przez sprzedającego. Zakupy dokonane przed 1 stycznia 2024 r. podlegają dotychczasowym zasadom i terminom.

W ten sposób zaczną obowiązywać istotne zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania skutków kradzieży tożsamości. (jm)