Legislacja

Będą nowe rozporządzenia dot. znaków i sygnałów drogowych oraz ich warunków technicznych

17 lipca 2018

Będą nowe rozporządzenia dot. znaków i sygnałów drogowych oraz ich warunków technicznych
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Bezdyskusyjnym jest takt, iż częste studiowanie tekstów ustaw i rozporządzeń powinno być oczywistą czynnością wielu grup uczestników ruchu drogowego, projektujących organizację ruchu drogowego, szkoleniowców itd., aby czynność ta była łatwa i wiarygodna niezbędne są teksty jednolite (ujednolicone).

Właśnie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a dokładnie konieczności publikacji tekstów jednolitych obowiązujących aktów prawnych, do ministra infrastruktury w interpelacji wystąpił poseł Jerzy Meysztowicz. Oba dokumenty – jak uzasadniał poseł – są niezbędne do pracy zarządcom dróg, autorów materiałów szkoleniowych dla przyszłych kierowców itd. Publikacji ich tekstów jednolitych nie było od lat. Odpowiedział Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w resorcie publikację tekstów jednolitych wymienionych rozporządzeń uznał za niecelowe, ale…

Odpowiadając na pytania poselskie minister przypomniał, iż:

* rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – było nowelizowane ośmiokrotnie, natomiast

* rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – nowelizowano dwunastokrotnie.

Mimo tak częstych zmian minister stwierdził, iż niecelowe wydaje się przygotowywanie i publikacja tekstów jednolitych.

Jednak – tu zacytujmy pełną wypowiedź: - Mając na względzie ilość zmian wprowadzonych do powyżej wskazanych rozporządzeń oraz przepis § 84 w związku z § 132 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) jak również potrzebę aktualizacji niektórych rozwiązań prawnych zawartych w treści przedmiotowych rozporządzeń z zakresu znaków i sygnałów drogowych zasadne jest kompleksowe uregulowanie tej problematyki i wydanie nowych rozporządzeń. I dalej dowiadujemy się, że w resorcie podjęte zostały działania zmierzające do przygotowania i wydania nowych rozporządzeń dotyczących znaków i sygnałów drogowych oraz szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (jm)