Legislacja

Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej - nowelizacja uchwalona

12 lipca 2022

Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej - nowelizacja uchwalona
Sławomir Skwarek, poseł na Sejm RP. Warszawa, 6 lipca 2022 r. (fot. Patrycja Kamińska/Sejm RP)

W minionym tygodniu, w trakcie 58. posiedzenia Sejmu RP posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Akt dotyczy dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej - zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków; zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów.

7 lipca 2022 r. przeprowadzono dyskusję i przyjęto Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz po dyskusji plenarnej posłowie uchwalili nowelizację (druki nr 2348 [kliknij] i 2387 [kliknij]). W głosowaniu nad całością projektu - głosowało 433 posłów; Za - oddało głos 432 posłów; Przeciw, 11; - wstrzymało się - 0, nie głosowało - 17. Już następnego dnia ustawę przesłano do Senatu RP [kliknij]. Jak uzasadniali autorzy projektu: - Potrzeba dokonania nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz zmiany niektórych innych ustaw wynika z konieczności implementacji do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych, tzn. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zwanej dalej „dyrektywą 2019/1936”. Celem wprowadzonych przez dyrektywę 2019/1936 rozwiązań prawnych jest znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na sieci drogowej w UE przez poprawę poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i zapewnienie jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, tzw. niechronionych użytkowników drogi (m.in. pieszych i rowerzystów). Należy wskazać, że celem strategicznym UE jest nieomal całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych do 2050 r. (tzw. „Wizja Zero”).

Wymieniona dyrektywa reguluje też zasady przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego). W oparciu o znowelizowane przepisy zarządca drogi będzie zobowiązany ocenić, czy droga jest niebezpieczna, czy średnio niebezpieczna itd. Ocenić (co 5 lat) ryzyko wystąpienia wypadków i dotkliwych ich skutków. (jm)