Legislacja

Brak możliwości wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy

19 lipca 2016

dba77913a4c4f5ad5d473894c7505dd50925610e

eed3dff18f69e322131d16dfd040b99c171102db

(543-25-26)

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa starosta nie ma możliwości wydania do dnia 31 grudnia 2016 roku decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy, który przekroczył w obszarze zabudowanym prędkość o ponad 50 km/godz., jeżeli jego dokument nie został bezpośrednio zatrzymany przez ograny kontroli ruchu drogowego – stwierdza “Dziennik WARTO WIEDZIEĆ” (organ Związku Powiatów Polskich). Wątpliwości zgłosiły niektóre starostwa i w ich imieniu Związek Powiatów Polskich oficjalnie wystąpił z zapytaniem. Resort transportu jednoznacznie stwierdził o braku takiej możliwości. Czyli zatrzymany do kontroli kierowca, nawet gdy stwierdzone zostanie wykroczenie, ale nie będzie posiadał prawa jazdy, nie utraci dokumentu decyzją starosty. Powód: starosta nie może wydać decyzji o jego zatrzymaniu, bo wejście w życie przedmiotowej kompetencji zostało przesunięte o rok, w związku z przesunięciem wprowadzenia platformy CEPIK 2.0. Przepis, który taką kompetencję przyznawał wejdzie wraz z nowym rokiem. Związek Powiatów Polskich otrzymał również zapewnienia ze strony przedstawicieli resortu infrastruktury, że problem należy szybko rozwiązać i w tej sprawie powinna pojawić się odpowiednia inicjatywa ustawodawcza. Biorąc pod uwagę, że mamy ostatnie posiedzenie sejmu przed wakacjami, zmiany przepisów możemy spodziewać się najwcześniej we wrześniu. Poniżej publikujemy oficjalne stanowisko ministerstwa w przedmiotowej sprawie.