Legislacja

Brakuje precyzji przepisów – ocenia poseł

5 lipca 2019

Brakuje precyzji przepisów – ocenia poseł
Poseł Paweł Szramka (fot. screen)

Tym razem o potrzebie doprecyzowania przepisów dotyczących ruchu drogowego mówi Paweł Szramka. Czy adresat zapytania poselskiego uzna, iż definicja skrzyżowania rzeczywiście nie jest precyzyjna?

Poseł zwraca uwagę na definicje skrzyżowania. - Szanowny Panie Ministrze, w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym skrzyżowanie zostało zdefiniowane jako „przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia”. Z kolei ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w art. 4 pkt 9 definiuje skrzyżowanie dróg publicznych z podziałem na jednopoziomowe (lit. a) i wielopoziomowe (lit. b). I podsumowuje: - W świetle powyższego widać, iż dwie obowiązujące ustawy w różny sposób definiują ten sam obiekt, co rodzi swoisty paradoks. Uprzejmie proszę więc o odpowiedź na pytanie: Czy Ministerstwo Infrastruktury zamierza doprecyzować przepisy definiujące skrzyżowanie w przytoczonych powyżej ustawach?

Zapytanie poselskie zostało zaadresowane do ministerstwa infrastruktury. (jm)