Legislacja

Nie będzie dłuższego czasowego wyrejestrowania

31 lipca 2019

Nie będzie dłuższego czasowego wyrejestrowania
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Odpowiadając na pytanie o przedłużenie okresu wyrejestrowania pojazdu – tzw. sezonowe wyrejestrowanie, Rafał Weber informuje, iż uzgadniany właśnie projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym nie przewiduje takiej nowelizacji.

Sezonowe wyrejestrowanie pojazdu. Resort infrastruktury na propozycję wprowadzenia przepisu umożliwiającego czasowe wyrejestrowanie pojazdu, jednak nieco innego niż ten, który pomieszczono w konsultowanym projekcie ustawy. Piotr Liroy-Marzec sugeruje, aby takim uprawnieniem objąć motocykle i motoroweru, sezonowo wykorzystywanych w naszym klimacie, podobnie kabrioletów, kamperów, pojazdów do transportu np. owoców. Przypomnijmy - możliwość wycofania pojazdu z ruchu na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy raz na trzy lata i tylko samochodów osobowych. Poseł proponuje także możliwość wycofania pojazdu z ruchu na dłużej niż 12 miesięcy – tu w uzasadnionych sytuacjach np. okres renowacji pojazdu, okres dłuższego wyjazdu właściciela pojazdu;

Stanowisko resortu infrastruktury. Odpowiadając na propozycje posła Rafał Weber, informuje, że Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało w prowadzonym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515) rozszerzenie katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu ale w niezbędnym zakresie. W zmianie art. 78a ustawy - Prawo o ruchu drogowym ujętej w projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego na okres od 3 do 12 miesięcy wskazany we wniosku o czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie częściej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym zakończyła się ważność poprzedniej decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1b, 5 i 6.

Dalsze wyjaśnienie dotyczy katalogu pojazdów, tu minister pisze: - Określając zakres możliwego rozszerzenia katalogu pojazdów wycofanych z ruchu wzięto pod uwagę, że: - w sprawie rozszerzenia również o samochody osobowe możliwości długotrwałego czasowego wycofania z ruchu w dniu 27 marca 2017 r. skierowano do Marszałka Sejmu RP poselski projekt (druk nr 1454), jak i wcześniejszy druk nr 1197 z dnia 25 października 2016 r., ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekty te zostały jednak odrzucone w I czytaniu na 36. posiedzeniu Sejmu RP oraz przez Sejmową Komisję Infrastruktury dnia 20 czerwca 2017 r.

Minister R. Weber następująco uzasadnia uzgadniane propozycje zmian: - Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych (ok. 24 mln) jest niewspółmiernie większa niż tzw. samochodów użytkowych, a uwzględniając powiązanie czasowego wycofania z ruchu pojazdu z przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych będących we właściwości Ministra Finansów, 48 miesięczne czasowe wycofanie samochodów osobowych z ruchu, obecnie możliwe dla tzw. pojazdów użytkowych, w kontekście oceny ww. poprzednich odrzuconych projektów, miałoby negatywny wpływ na system ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów (mogłyby godzić w interesy osób, które nie będą korzystać z czasowego wycofania z ruchu tych samochodów), powstawania odpadów z samochodów osobowych wyłączonych z użytkowania na tak długi okres czasu jak również na system okresowych badań technicznych pojazdów i funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów; stąd też zaproponowana na ww. warunkach możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu.

Konkluduzja: - W związku z powyższym ww. projekt nie przewiduje możliwości dłuższego niż zaproponowanego w projekcie ustawy UD515 czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu oraz dokonania tego z innych przyczyn niż konieczność wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.

Omawiany projekt ustawy przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne, uwzględniające również środowiska motoryzacyjne. (jm)