Legislacja

Brakuje zabezpieczeń przed wtargnięciem zwierząt na drogi

12 czerwca 2023

Brakuje zabezpieczeń przed wtargnięciem zwierząt na drogi
(fot. PIXABAY)

Poseł Marcin Kierwiński skierował do ministra klimatu i środowiska Interpelację nr 41303 w sprawie budowy lub instalacji zabezpieczeń, które uniemożliwiają dzikiej zwierzynie wtargnięcie na drogę [kliknij]. W imieniu resortu odpowiedział Edward Siarka, sekretarz stanu. Pisze, iż ta kwestia pozostaje poza ich kompetencjami. Wskazuje na tych odpowiedzialnych.

Jak podała Policja jedną z przyczyn wypadków drogowych jest obecność zwierząt na drodze (kategoria - „Pozostałe przyczyny wypadków drogowych” - przyczyna: obiekty, zwierzęta na drodze). W 2022 r. ogółem doszło do 257 takich zdarzeń, śmierć w nich poniosło 17 osób, rannych odnotowano - 289. Marcin Kierwiński w swojej interpelacji przywołuje przypadek mieszkańca Sierpca, który uczestniczył w wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 10 spowodowanym przez łosia, który wbiegł na drogę oraz drugie zdarzenie (w ostatnich tygodniach), gdzie pod samochód osobowy wybiegły dwa łosie. Poseł informuje, iż w tych regionach zabrakło odpowiednich zabezpieczeń, które uniemożliwiałyby dzikiej zwierzynie wtargnięcie na drogę. - Najczęściej przy drogach ustawiane są jedynie znaki informujące kierowców o możliwości pojawienia się dzikiej zwierzyny na danym odcinku, co oczywiście jest bardzo ważne, ale niestety w wielu przypadkach niewystarczające - czytamy w wystąpieniu. I postawione zostają pytania: Czy resort prowadzi odpowiednie statystki, w których zostałyby ujęte takie zdarzenia? Jeśli tak, to do ilu podobnych zdarzeń doszło w tym i poprzednim roku w całej Polsce? Do ilu takich zdarzeń doszło w tym i poprzednim roku na Mazowszu? Czy w najbliższym czasie resort planuje budowę lub instalację dodatkowych zabezpieczeń na Mazowszu, aby zminimalizować ryzyko kolizji z dzikimi zwierzętami, a w szczególności łosiami (chodzi o m.in. korytarze ekologiczne, dodatkowe ogrodzenia, elementy odblaskowe odstraszające dziką zwierzynę, tzw. wilcze oczy)? Jeśli tak, to kiedy i jakie rozwiązania zostaną wdrożone?

Odpowiedzi - w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, udzielił Edward Siarka, sekretarz stanu. Dowiadujemy się, iż - Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadzi statystyk dotyczących kolizji/wypadków drogowych z udziałem zwierząt. Dane dotyczące kolizji/wypadków drogowych gromadzi policja, przy czym z wcześniej przekazywanych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska informacji wynika, że nie gromadzi się takich danych z podziałem na określone gatunki zwierząt.

I kwestia chyba najistotniejsza, czyli przeciwdziałanie takim wypadkom, tu wiceminister pisze: - Budowa lub instalacja dodatkowych zabezpieczeń w pasie drogowym, aby zminimalizować ryzyko kolizji z dzikimi zwierzętami, a w szczególności łosiami (chodzi m.in. korytarze ekologiczne, dodatkowe ogrodzenia, elementy odblaskowe odstraszające dziką zwierzynę tzw. wilcze oczy) pozostaje poza kompetencjami Ministra Klimatu i Środowiska. Odpowiadający na interpelację poselską wskazuje tych odpowiedzialnych: - Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, z późn. zm.), sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg należą do zarządców dróg. Ustawa o drogach publicznych reguluje kwestie dotyczące zadań zarządców dróg. Zarządcami dróg są (co do zasady) dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Do tematu wrócimy. (jm)