Rozmowy

Polsk Klaster Edukacyjny: Standard szkolenia kierowców? Jeśli tak, to jaki?

13 czerwca 2023

Polsk Klaster Edukacyjny: Standard szkolenia kierowców? Jeśli tak, to jaki?
(od lewej) Leszek Luda, prezes Polskiej Unii Transportu, Witold Wiśniewski, prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego, dr Marcin Pawęska, rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Krzyżowa 2.06.2023 r. (fot. PUT)

Standard szkolenia kierowców? Jeśli tak, to jaki? Pytania niezmiennie ważne dla branży edukatorów, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa nas wszystkich - uczestników ruchu drogowego. Oto co powiedziano w trakcie XIX Spotkania Plenarnego Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego w dniach 1-3 czerwca 2023 roku byli gośćmi XII Spotkania Przewoźników, które Polskiego Klastra Edukacyjnego. Skupieni wokół PKE przedsiębiorcy oraz przedstawiciele współpracujących organizacji omówili swoją sytuację programową. Odbył się też panel dyskusyjny pod hasłem: „Standard szkolenia kierowców? Jeśli tak, to jaki?”.

W panelu udział wzięli: dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury; prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; dr Marcin Pawęska, rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu; Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego; Tomasz Matuszewski, egzaminator i zastępca dyrektora WORD w Warszawie; Witold Wiśniewski, jako moderator.

- Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej bardzo istotnej dyskusji w kontekście podnoszenia kwalifikacji kandydatów, a później kierowców, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, tudzież kierowców zawodowych wykonujących zarobkowy przewóz drogowy - mówiła Renata Rychter. Dyrektor podzieliła się z najnowszymi informacjami w kontekście prac nad rewizją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej praw jazdy, ale także drugiej Dyrektywy, która ma dotyczyć unijnego zakazu prowadzenia pojazdów. - W Ministerstwie pokładamy ogromne nadzieje, w tym, że ta „dyrektywa prawojazdowa” ma być takim dużym impulsem do zmian na lepsze, zmian ogólnie całego systemu szkolenia i egzaminowania kierowców. Zapewne nie uda nam się w tej kadencji znowelizować ustawy o kierujących pojazdami (…). Zbieramy wszystkie propozycje, one są ujęte w projekcie ustawy, ale ciągle dochodzą nowe pomysły. Omawiając najistotniejsze kwestie Dyrektywy R. Rychter podkreślała, iż jest także zmieniany załączniku nr 2 i nr 3 w ich nowym brzmieniu szkolenie ma być bardziej dostosowane - jak to nazwała „szyte na miarę” - do przyszłych uczestników ruchu drogowego, na fakt iż w procesie szkolenia potrzebne jest weryfikowanie szkolenia i następnie egzaminowania w zakresie elementów dostrzegania zagrożeń. I tak w projekcie pojawia się rozbudowana kwestia oceny elementów ryzyka, które wiążą się ze środkami mikromobilności, bezpieczeństwa pojazdów np. tych napędzanych paliwami alternatywnymi, czy tymi z elementami autonomiczności itd. Przekazała też informacje o pojawiającym się w dokumencie elemencie samooceny w kwestii możliwości do kierowania pojazdem i jej konsekwencjom czy propozycji obniżenia wieku kierowców; zagadnieniom tzw. jazdy z osobą towarzyszącą itd.

Prof. Marcin Ślęzak w swoim wystąpieniu w panelu mówił o celu powołania sektorowej rady ds. kompetencji w transporcie drogowym. Z kolei dr Marcin Pawęska odniósł się do standaryzacji szkolenia kierowców w innych krajach w oparciu o doświadczenia CILT Polska. O nowoczesnych narzędziach szkolenia w kontekście potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorców transportowych informował Andrzej Bogdanowicz. Tomasz Matuszewski analizował programy szkolenia kadr transportu drogowego, w tym walidacji kierowców.

Ponadto w trakcie wydarzenia odbyło się kilka sesji towarzyszących. Ich uczestnicy zwiedzili m.in.: Kościół Pokoju w Świdnicy (największej drewnianej barokowej świątyni w Europie), gdzie wysłuchali dedykowanego im koncertu organowego; Podziemne Miasto Osówka, Aulę Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stare Miasto Wrocławia. Tę niezwykle interesującą część XIX Spotkania Plenarnego PKE zorganizowali jego członkowie: Leszek Luda - prezes Polskiej Unii Transportu, Ryszard Krawczyk – andragogik i animator Sudeckiej Fabryki Przygody, Witold Podedworny – redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej ATUT. 

Gośćmi Klastra byli m.in. Wojciech Pasieczny i Andrzej Grzegorczyk, członkowie Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowy oraz Mirosław Oliferuk, Dziekan Korpusu Ambasadorów Fundacji. (jm)