Legislacja

Co z przepisami dotyczącymi korytarzy życia?

25 października 2018

Co z przepisami dotyczącymi korytarzy życia?
KORYTARZ ŻYCIA - WŁĄCZ MYŚLENIE - SPOT INFORMACYJNY [kliknij]

W sprawie tzw. korytarzy mówiono szeroko, jest zgodność co do konieczności wprowadzenia stosownego przepisu do ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Definiowano formułę, wskazywano na potrzebę szerokiej edukacji. Zapowiedziano analizę regulacji prawnych, walkę. Tymczasem dni mijają o korytarzach cisza. W Sejmie posłowie złożyli interpelację i zapytanie, ale oba czekają na odpowiedź ministrów.

Pytający oceniają, iż: - Coraz większa liczba kierowców nie tylko nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego, zobowiązujących ich do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym, ale również blokuje drogi w przypadkach gdy pozostali uczestnicy ruchu drogowego tworzą tzw. korytarz życia, aby samochód ratunkowy mógł dotrzeć na miejsce wypadku. Coraz liczniejsze są przypadki gdy osoby kierujące samochodami wykorzystują "korytarze życia" do ominięcia zatoru drogowego spowodowanego wypadkiem na drodze. Bardzo często zdarza się, iż przez takie zachowanie, osoby te stwarzają zagrożenie życia nie tylko pozostałym uczestnikom ruchu drogowego i ratownikom, ale także uniemożliwiają służbom na dotarcie na miejsce wypadku.

W wielu krajach Unii Europejskiej znajdujemy sankcje za podobne zachowania. - Niestety Polska znajduje się wśród krajów, które nie przewidują jakichkolwiek kar za takie zachowanie. Pomimo szumnych zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, rząd do dziś nie przedstawił żadnych rozwiązań prawnych regulujących przedmiotową kwestię – ocenia poseł Marek Wójcik. I kontynuuje: - Zgodnie jednak z harmonogramem przedstawionym przez Krajową Radę Ruchu Drogowego, analizy przepisów sankcjonujących kary dla kierowców wykorzystujących „korytarze życia” w celach z tym niezwiązanych, mają zostać zakończone dopiero w grudniu 2019 roku! Oznacza to, iż ministerstwo pracuje nad stosownymi regulacjami prawnymi już prawie rok i potrzebuje kolejnego. Niestety sprawa jest bardzo pilna i stosowne przepisy powinny zostać uchwalone w trybie pilnym, aby uniemożliwić wzrost liczby kierowców, którzy nie będą się stosować do już istniejących przepisów ruchu drogowego.

Podobnie posłanka Zofia Czernow, skierowała do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie terminu rozwiązania problemu „korytarzy życia”. (…) Mimo zapowiedzianej pół roku temu przez Pana Ministra walki z kierowcami blokującymi dojazd służb po wypadkach na autostradach nadal nic się nie zmieniło, a nawet sytuacja się pogarsza.

Na jakim etapie znajdują się prace nad przepisami? Może potrzebny jest tu tryb pilny? (jm)