Legislacja

Czasowe wycofanie pojazdu – już w Sejmie

29 marca 2017

Czasowe wycofanie pojazdu – już w Sejmie
(fot. J. Michasiewicz)

Do Kancelarii Sejmu, jako wniesiony projekt ustawy, któremu jeszcze nie został nadany numer druku (przed opiniami Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych), trafił projekt noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym. To kolejny projekt rozszerzający możliwość wyrejestrowania pojazdu. Tym razem jest to inicjatywa grupy posłów (przedstawiciel grupy poseł Paweł Szramka), a dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - modyfikacji brzmienia art. 78 a ustawy dotyczącego możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu, tak aby wszystkie zarejestrowane pojazdy (nie tylko określone kategorie) mogły zostać czasowo wycofane z ruchu, a czas wycofania określany będzie przez właściciela pojazdu. - Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym właściciele pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony nie mają możliwości czasowego wycofania swojego pojazdu z ruchu. W związku z tym, takiego uprawnienia nie posiadają np. właściciele samochodów osobowych i motocykli. Niniejszy projekt zrównuje uprawnienia właścicieli pojazdów, w zakresie prawa do czasowego wycofania pojazdu z ruchu. W rezultacie nowelizacji art. 78a, wszystkie zarejestrowane pojazdy będą mogły być czasowo wycofane z ruchu. – uzasadniają autorzy projektu. I dalej kontynuują: - Dodatkowo projekt zakłada, że czas na jaki pojazd ma zostać wycofany będzie określany przez właściciela pojazdu. Stanowi to zmianę w stosunku do obowiązujących przepisów, które wskazują maksymalny możliwy czas wycofania pojazdu z ruchu. Procedura czasowego wycofania pojazdu z ruchu nie ulegnie zmianie. Pominięcie pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony w katalogu pojazdów, które mogą podlegać czasowemu wycofaniu z ruchu nie znajduje logicznego wytłumaczenia. Nie ma powodów, dla których właściciele pojazdów będących w procesie rekonstrukcji, długotrwałej renowacji, czy zwyczajnie nieużywanych powinni ponosić niemałe koszty składek za polisy OC, które nie są wykorzystywane. Brak możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu uderza m.in w miłośników aut zabytkowych (młodszych niż 40 lat), posiadaczy motocykli (używanie sezonowe) oraz wszelkich kierowców poszkodowanych w wypadkach drogowych (nawet auto, które jest całkowicie niesprawne wymaga pełnego ubezpieczenia OC). Obowiązujące rozwiązanie jest niesprawiedliwe, trudno bowiem o szkodę spowodowaną przez pojazd, który nie jest użytkowany. Poszerzenie katalogu pojazdów, które będzie można zgłosić do czasowego wycofania z ruchu pozwoli właścicielom na skorzystanie ze specjalnych warunków polis ubezpieczeniowych.

To rozwiązanie oczekiwane. Z uwagę będziemy śledzili i relacjonowali kolejne etapy procedowania ustawy. (jm)