Legislacja

Czy będzie zmiana w bazie pytań egzaminacyjnych?

10 lutego 2023

Czy będzie zmiana w bazie pytań egzaminacyjnych?
(fot. screen)

Do Ministra Infrastruktury została złożona petycja w sprawie usunięcia z bazy pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy pytania dotyczącego zatrzymania przed przejazdem kolejowo-drogowym. Czy pytanie powinno być usunięte, czy może jednak zmodyfikowane?

Autor złożonej 16 stycznia 2023 r. petycji wnosi o usunięcie pytania egzaminacyjnego na prawo jazdy o numerze 8319 [kliknij]. Treść tego pytania to „Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd i upewnić się czy nie nadjeżdża pojazd szynowy?”. Do pytania dołączony jest film, który przedstawia przejazd kolejowo-drogowy kategorii C z ustawionym znakiem B-20 „stop”.

Autor petycji uzasadnia swój wniosek - cytujemy w pełnym brzmieniu: - Obowiązujące przepisy w sposób jednoznaczny określają w jakich okolicznościach stosuje się znak B-20 „stop” przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Nietrudno zauważyć, że znak B-20 przedstawiony na wspominanym filmie jest ustawiony niezgodnie z przepisami gdyż nie jest to przejazd kategorii D o ograniczonych warunkach widoczności ani przejazd innej kategorii na którym nie działają urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego (w takim przypadku wraz ze znakiem B-20 powinna zostać ustawiona stosowna tabliczka). Pytanie nr 8319 odnosi się więc do sytuacji, która nie powinna zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpić na drogach publicznych. Moim zdaniem oczekiwanie od kandydatów na kierowców odpowiedzi na tak sformułowane pytanie jest nie na miejscu. Warto zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem nie zastosowanie się do dyrektywy płynącej ze znaku drogowego ustawionego bez zachowania legalności nie stanowi wykroczenia.

Podniesiona kwestia jest niebagatelna, albowiem dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fakt, iż mamy tu do czynienia z niewłaściwym oznakowaniem przy określonej kategorii przejazdu kolejowo-drogowego pozostaje faktem. Naszą wątpliwość budzi jednak sama propozycja składającego petycję. Czy rzeczywiście zespół pracujący nad jakością pytań egzaminacyjnych powinien usunąć pytanie? Czy może jednak wymienić jedynie foto i film! Zgadzamy się, iż pytania testowe nie powinny wywoływać jakichkolwiek wątpliwości i kandydat na kierowcę powinien bez wahania odpowiedzieć na zadane pytanie „Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd i upewnić się czy nie nadjeżdża pojazd szynowy?”. Kierowca nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości czy powinien się zatrzymać!

Jak widzimy sporo pracy przed Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych [kliknij]. (jm)