Przegląd prasy

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

10 lutego 2023

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
(fot. PIXABAY)

112, czyli wspólny unijny numer łączności alarmowej od ponad 30 lat ratuje zdrowie i życie mieszkańców Starego Kontynentu, w tym kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego. W 2021 roku Europejczycy korzystali z niego ponad 153 miliony razy, a przez ostatnie 12 lat wykonano na „112” przeszło 1,5 miliarda połączeń. W Polsce tylko w 2021 roku operatorzy numeru alarmowego odebrali ponad 21 mln zgłoszeń, z czego 35 proc. było nieuzasadnionych.

11 lutego obchodzony jest Dzień Numeru Alarmowego 112. Wydarzenie ma na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat właściwego korzystania ze „112”, który obowiązuje we wszystkich europejskich krajach. Jak wynika ze statystyk, z roku na rok liczba zgłoszeń niezasadnie kierowanych na numer alarmowy spada, co oznacza, że kampanie promujące szeroko pojętą edukację, prowadzoną m.in. przez operatorów numerów alarmowych, przynoszą oczekiwane efekty.

- 112 zapewnia bezpieczeństwo, gwarantując łatwy dostęp do służb ratunkowych w dowolnym miejscu Europy, dlatego wszyscy powinni znać ten numer i umiejętnie z niego korzystać. Dzień 11 lutego to doskonała okazja, aby przypomnieć, kiedy dzwonić na 112, co robić w nagłych wypadkach, a także by przy okazji przekazywać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy - mówi Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Kiedy wybieramy 112? Niestety, w dalszym ciągu znajomość zasad funkcjonowania tego ujednoliconego numeru nie jest zadowalająca, ponieważ nie brakuje przykładów jego niefrasobliwego wykorzystywania. Dlatego warto przypomnieć, że alarmowy numer 112 wybieramy tylko w uzasadnionych wypadkach, które wymagają interwencji służb ratowniczych, czyli np. w sytuacji:

- wypadku drogowego

- pożaru

- obrażeń ciała i silnego krwawienia

- omdlenia i utraty świadomości

- porażenia prądem

- kradzieży, włamania, użycia przemocy

- rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję

- zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w ciągu ostatnich 12 lat na numer 112 wykonano ponad 1,5 miliarda połączeń. Tylko w 2021 roku Europejczycy dzwonili na jednolity numer alarmowy przeszło 153 miliony razy (o 3 proc. więcej niż w roku 2019). Znakomita większość, bo 78 proc. wywołań było realizowanych z telefonów komórkowych. Z kolei statystyki MSWiA wskazują, że w 2021 roku polscy operatorzy numeru alarmowego odebrali aż 21 mln zgłoszeń. Należy podkreślić, że ponad 7,6 mln z tych połączeń (prawie 36 proc. ogółu) zakwalifikowanych zostało jako niezasadne, niewymagające interwencji służb - nie zostały przekazane do podmiotów ratunkowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowemu Ratownictwu Medycznego oraz innym służbom pomocniczym.

eCall - samochód sam wybiera numer 112. Warto przypomnieć, że w ramach infrastruktury telefonu alarmowego 112 funkcjonuje także ogólnoeuropejski system eCall. Od 1 kwietnia 2018 roku wszystkie homologowane nowe typy pojazdów osobowych oraz dostawczych (do 3,5 tony) wyposażane są w moduł wykrywania kolizji drogowej i automatycznego wzywania pomocy na miejsce zdarzenia. Rolą usługi ratunkowej eCall, która ma charakter publiczny i bezpłatny, jest skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o wypadkach drogowych o 60 proc. w mieście i 50 proc. poza obszarami zabudowanymi. Szacuje się, że eCall jest w stanie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drodze o 4 proc., a poważnych obrażeń o 6 proc. Dzięki niemu możliwe będzie zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w krajach UE o 2,5 tys. rocznie. Według danych MSWiA w 2021 roku w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano łącznie 15 649 zgłoszeń eCall, co było wynikiem prawie trzykrotnie wyższym niż w roku 2020 (5 418). Wzrost liczby tych zgłoszeń należy tłumaczyć rosnącą liczbą samochodów posiadających przedmiotową funkcjonalność.

Jak działa 112? Numer alarmowy 112 to ogólnopolski system, na który składa się 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Zgłoszenia z numerów 112 oraz 997 i 998 (niedługo także 999) trafiają do operatorów numerów alarmowych, którzy z kolei przekazują zebrane dane do odpowiednich dyspozytorów, angażujących właściwe zasoby ratownicze.

***

112 to jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy, który został wprowadzony w 1991 roku i używany jest w sieci telefonów stacjonarnych oraz komórkowych. W niektórych państwach, w tym w Polsce, numer można wybierać na telefonach GSM bez karty SIM.

Warto pamiętać, że dzwoniąc bez potrzeby i uzasadnienia na numer alarmowy 112, blokuje się linię osobie, która tej pomocy właśnie potrzebuje.

Ź r ó d ł a:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0724&qid=1671519437124

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/statystyki

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2020-report-effectiveness-implementation-european-emergency-number-112

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/112

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/112-new-measures-improve-effective-access-emergency-communications