Legislacja

Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg

20 października 2020

Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg
Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (fot. Jolanta Michasiewicz)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiektach inżynierskich montowane są, wyższe od zwykłych, bariery zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu oraz przed upadkiem człowieka z wysokości. Idziemy o krok dalej i zabezpieczamy przestrzeń między obiektami mostowymi, po których przebiegają jezdnie jednej trasy. Pierwsze siatki zabezpieczające już zamontowano – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Drogi krajowe przygotowane na ekstremalne sytuacje. - Podstawowym celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi w przypadku zaistnienia ekstremalnych sytuacji. Takich, w których osoby chcąc pomóc poszkodowanym w zdarzeniu drogowym na sąsiedniej jezdni, nie zważając na wyższe bariery zabezpieczające przestrzeń między obiektami, mimo wszystko przechodzą przez nie - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ubiegłym roku do dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy nowych dróg, tj. do Programu funkcjonalno-użytkowego, wprowadziliśmy zapisy mówiące o wymogu realizacji takowych zabezpieczeń przed oddaniem trasy do użytkowania. Takie zabezpieczenia, wychodzące poza zapisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, będą również sukcesywnie montowane na istniejących obiektach – dodaje GDDKiA.

Tabliczki ostrzegawcze już są... Po inwentaryzacji na sieci dróg krajowych zidentyfikowano w sumie 1537 prześwitów o szerokości min. 10 cm i łącznej długości 104,6 km. W sumie zamontowanych zostanie kilkanaście tysięcy tabliczek ostrzegających przed możliwością upadku z wysokości. Ostatnie 294 sztuki zostaną zamontowane w woj. śląskim do końca listopada br. 

...czas na siatki. Kolejnym etapem, w miejscach, gdzie na trasie brakuje oświetlenia, a prześwit stanowi zagrożenie upadkiem, będą zamontowane dodatkowe zabezpieczenia. W zależności od rodzaju obiektu będzie dobierany rodzaj zabezpieczenia: płyta ażurowa, siatka wykonana z tworzywa sztucznego lub drutu. Pierwsze takie dodatkowe zabezpieczenia pojawiły się już na autostradzie A4, na S52 pod Krakowem oraz na obwodnicy Inowrocławia na DK15 i DK25. Na większości z tych obiektów zamontowano w poziomie siatki z drutu lub płyty ażurowe, natomiast na pięciu obiektach na obwodnicy Inowrocławia nad prześwitem rozpięto siatkę z poliamidu o wysokiej wytrzymałości.

(fot. GDDKiA)