Legislacja

Dofinansowanie dróg samorządowych 2021

9 lipca 2020

Dofinansowanie dróg samorządowych 2021
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o dokonanym podziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku. W ramach naboru na 2021 r. na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł. Kolejny etap – wojewodowie po 14. dniach ogłoszą nabory wniosków.

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do ministra infrastruktury do rozważenie problemu dot. wypełnienia przez zarządców dróg gminnych i powiatowych wymagań stawianych przez wojewodów w ramach naborów wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie legitymowania się przez zarządcę pozwoleniem na budowę/zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu/ostemplowanym projektem budowlanym. (jm)

Podział środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok

Minister Infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku. W ramach naboru na 2021 r. na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł.

- Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania działań w celu ochrony sektora transportu drogowego, wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi jeden z istotnych elementów walki ze skutkami kryzysu gospodarczego i pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców. Rządowy program jest mechanizmem stabilnym, obliczonym na wiele lat. FDS umożliwia finasowanie także dużych, wieloletnich inwestycji, dotychczas odkładanych przez samorządy. W ciągu 10 lat jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 36 mld zł. Takie rozwiązanie stanowi bodziec do przyspieszenia budowy bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg lokalnych oraz przyczynia się realnego wzrostu konkurencyjności regionów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Infrastruktury dokonuje podziału środków FDS na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2021 rok.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.:

Województwo dolnośląskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego, wyniesie 129 429 324,20 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 52 477 145,42 zł.

Województwo kujawsko-pomorskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, wyniesie 151 959 803,54 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 61 612 132,78 zł.

Województwo lubelskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego, wyniesie 264 527 293,87 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 107 252 644,28 zł.

Województwo lubuskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego, wyniesie 83 188 003,87 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 33 728 592,83 zł.

Województwo łódzkie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego, wyniesie 144 282 465,03 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 499 354,34 zł.

Województwo małopolskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 179 352 779,23 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 72 718 620,26 zł.

Województwo mazowieckie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego, wyniesie 302 175 445,40 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 122 517 094,86 zł.

Województwo opolskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego, wyniesie 57 244 375,36 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 23 209 743,45 zł.

Województwo podkarpackie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego, wyniesie 164 225 168,96 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 66 585 127,65 zł.

Województwo podlaskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego, wyniesie 199 415 204,18 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 80 852 934,48 zł.

Województwo pomorskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego, wyniesie 125 817 989,92 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 51 012 929,21 zł.

Województwo śląskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego, wyniesie 140 584 142,97 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 56 999 868,92 zł.

Województwo świętokrzyskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego, wyniesie 144 840 886,04 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 725 766,26 zł.

Województwo warmińsko-mazurskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego, wyniesie 168 542 871,56 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 68 335 741,03 zł.

Województwo wielkopolskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego, wyniesie 228 680 098,96 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 92 718 391,92 zł.

Województwo zachodniopomorskie

- Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 105 447 998,91 zł;

- Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 42 753 912,27 zł.

***

Fundusz Dróg Samorządowych został utworzony w 2019 r. Na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy z Funduszu Dróg Samorządowych w ciągu 10 lat przeznaczonych zostanie 36 mld zł.

W 2019 r. na realizację dróg lokalnych przeznaczono w sumie 6 mld zł, natomiast w 2020 r . 3,2 mld zł. Środki te pozwalają na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu blisko 9,5 tys. km dróg lokalnych.

FDS 2019

Łączna wartość środków FDS przyznanych w 2019 roku na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła 4,5 mld zł. Dodatkowo 1 mld zł zagwarantowano na zadania wieloletnie, rozpoczynające się w 2019 r., a 500 mln zł to kwota zagwarantowana na zadania o znaczeniu obronnym.

W 2019 r. dofinansowanie z FDS otrzymało łącznie 4 280 zadań na drogach powiatowych i gminnych o długości 6 tys. km, z tego:

- 3 131 na drogach gminnych - 3 258 km,

- 1 149 na drogach powiatowych - 2 742 km.

FDS 2020

Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych.

Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Pismo Związku Powiatów Polskich do Ministra Infrastruktury (2.7.2020):