Legislacja

Droga dla pieszych musi się składać co najmniej z chodnika?

20 września 2022

Droga dla pieszych musi się składać co najmniej z chodnika?
Dzisiejszy chodnik od 21 września br. staje się drogą dla pieszych. Jeżeli droga dla pieszych w całości i składa się tylko z tego chodnika. Z niczego więcej. Czy tak samo jak wcześniej można parkować tak jak to uczynił kierowca na powyższej fotografii? Eksperci podkreślają: - Na tych samych zasadach, które funkcjonują dzisiaj. Czyli na fotografii mamy prawidłowo parkującego? Zapraszamy do DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ [kliknij] (fot. PIXABAY)

Droga dla pieszych, chodnik, zasady parkowanie po 21 września br.? Niestety wątpliwości nadal są. Już w najbliższy czwartek w ramach cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ [kliknij] podejmiemy także te kwestie. Naszymi gośćmi będzie prof. Kazimierz Jamroz (Politechnika Gdańska) oraz Mariusz Wasiak (Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji).

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (2022.1768). Zmiany obowiązują z dniem 21 września 2022 r. ustawodawca znowelizował m.inn. ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Dodał dwie nowe definicje:

„4a) droga dla pieszych - drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów;”.

Przywołajmy także zmienioną definicję chodnika:

Do 21.9.2022: „9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;

Po 21.9.2022: 9) chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;”.

„Art. 26. 1. Z dniem 21 września 2022 r. istniejące:

1) chodniki i drogi dla pieszych - stają się drogami dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;”.

W ramach dyskusji medialnej pojawiło się pytanie o możliwość istnienia drogi dla pieszych bez chodnika? Przedstawiciel resortu infrastruktury wyjaśnia: - Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy istniejące chodniki stają się drogami dla pieszych. Co to oznacza? - Zgodnie z tymi przepisami, które mówią wprost, że „droga dla pieszych musi się składać co najmniej z chodnika”, czyli wystarczy, że droga dla pieszych składa się z chodnika. Ona nie musi się składać z niczego więcej. Czyli jeżeli mamy dzisiaj chodnik on od 21 września staje się drogą dla pieszych. W całości i składa się tylko z tego chodnika. Z niczego więcej i tak samo jak wcześniej można parkować na tej części drogi dla pieszych. Czyli na tych samych zasadach, które funkcjonują. Co innego oczywiście gdybyśmy chcieli w toku procesu budowlanego do tego chodnika dobudować pas obsługujący, uporządkować to parkowanie, tak aby już nie zachodził na tę część, która służy wyłącznie pieszym.

Czyli jaka jest odpowiedź na nasze pytanie z poniższej sondy? A parkujący niebieski (na powyższej fotografii ilustracyjnej), czy właściwie parkuje na chodniku, który z dniem jutrzejszym staje się drogą dla pieszych? Zapytamy o to Gości DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Zapraszamy w najbliższy czwartek - 22 września, godz. 11.00 (spotkanie transmitujemy). (jm)