Legislacja

Dyrektor Oleksiak (MIB): o szkoleniu posiadających prawo jazdy (cz. 2)

14 czerwca 2017

Dyrektor Oleksiak (MIB): o szkoleniu posiadających prawo jazdy (cz. 2)
-

Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, (dół od lewej) Tomasz Kulik, uczestnik Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy’2017, instruktor nauki i techniki jazdy, właściciel OSK, Motocyklowej Szkoły Jazdy „KULIKOWISKO” oraz Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy, właściciel OSK w Warszawie (fot. J. Michasiewicz)

W trakcie obrad Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy’2017, który odbył się w Warszawie 2 czerwca 2017 r. uczestniczący w tym spotkaniu ludzi pracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, Bogdan Oleksiak informował obecnych o przygotowywanym w resorcie transportu projekcie noweli ustawy o kierujących pojazdami. To druga część naszej redakcyjnej relacji poświęconej – tak oczekiwanemu – wystąpieniu dyrektora.

W trakcie dyskusji B. Oleksiak apelował: - Proszę wypowiadać się bez oszczędzania. Chodzi o to, aby stworzyć przepisy, które będą służyły ludziom. Wypowiadajcie się Państwo, wszystkie Wasze wypowiedzi w trakcie tej swoistej prekonsultacji i później konsultacji będziemy precyzyjnie publikowali na naszych łamach (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl). Wszystkie wypowiedzi prześlemy także do resortu. (Ciąg dalszy - jutro) (jm)

Szkolenie posiadających prawo jazdy?

Pytanie zadał Tomasz Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy, właściciel osk. Pytał o zapisy w projekcie ustawy o kierujących pojazdami dotyczące osób posiadających prawo jazdy, a jednocześnie pragnących podnieść swoje umiejętności. Według obowiązującego stanu prawnego oni mogą skorzystać wyłącznie z usług Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. Łatwiejszym i zdecydowanie bardziej przyjaznym byłoby tu rozwiązanie przewidujące możliwość skorzystania z usługi najbliższego ośrodka szkolenia kierowców, możliwość jazdy z instruktorem po ulicach miasta w którym mieszkają; nauka bezpiecznej jazdy trasami z których będą korzystali, równie ważna jest możliwość umówienia się na jazdę doszkalającą w dogodnym dla siebie terminie itd. Dodajmy, beneficjenci takiego rozwiązania to ważna grupa uczestników ruchu drogowego, często są to osoby starsze. I o propozycje właśnie w tym zakresie pytał T. Kulik.

Dyrektor Bogdan Oleksiak odpowiedział: Tak, taką propozycję przedstawił Zespół*. Widział ten problem i chcemy, żeby była taka możliwość. Ponieważ wielu ludzi miało przerwę w jazdach teraz chcemy stworzyć im możliwość swobodnego przeszkolenia się bez stwarzania tutaj sztucznych barier.

Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy, właściciel osk rozszerzył pytanie: A w stosunku również do osób, którym odebrano prawo jazdy z różnych przyczyn np. „ciężka noga” lub „szerokie gardło”?

Dyrektor Bogdan Oleksiak odpowiedział: Inną sprawą jest stworzenie możliwości, których dzisiaj nie ma, a inną ta, o której Pan właśnie powiedział. Oczywiście my coś zaproponujemy. Jak obiecałem do końca czerwca przedstawimy projekt ministerstwa. Wyślemy do konsultacji społecznych, żebyście mogli się Państwo wypowiedzieć. Proszę się wypowiadać bez oszczędzania. Chodzi o to, aby stworzyć przepisy, które będą służyły ludziom.

(Ciąg dalszy - dyskusja – jutro) (jm)

* Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy powołany jesienią 2016 r. przez ministra transportu

(fot. Jolanta Michasiewicz)