Legislacja

Egzamin dla kierowców przewożących towary niebezpieczne - po zmianach

2 sierpnia 2016

c7e4f318644e856b40502e6efc33995956a94af7

(544-6 fot. Jola Michasiewicz)

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (2016.1160). Ustawodawca wprowadza nowelę wprowadzającą zmiany w zakresie procedur przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na kierowców ADR. Dla przykładu: dodano przepis dotyczący sprawdzania tożsamości kandydata; warunków (sali) w której odbywa się egzamin; jej wyposażenia; uzupełnienia w druku formularza zgłoszeniowego itd. Zmiany obowiązują z dniem 2 września 2016 r.