Legislacja

Rozporządzenia dot. profesjonalnych tablic samochodowych

26 marca 2019

Rozporządzenia dot. profesjonalnych tablic samochodowych
ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE [kliknij]

W dzienniku ustaw z dnia 22 marca 2019 r. opublikowano dwa nowe rozporządzenia ministra infrastruktury regulujące sprawy profesjonalnej rejestracji pojazdów:

- w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (2019.546);

- w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (2019.547).

Oba rozporządzenia wydane zostały na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - odpowiednio: art. 80zc ust. 1 pkt 1-7 oraz art. 75ca. Określają – odpowiednio: czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów; wzór wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów i wzór decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz wzory; wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego; zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez starostę i przez podmiot uprawniony; wzór i opis profesjonalnych tablic rejestracyjnych, warunki techniczne, jakie muszą spełniać te tablice, oraz zakres i sposób ich badania; warunki i sposób dystrybucji blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych; wysokość opłat za wydanie: decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalnych tablic rejestracyjnych, znaku legalizacyjnego. W drugim z omawianych aktów warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz warunki prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; materiały mające szczególne znaczenie dla produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i tryb legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych. Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 11 lipca br.

Zbiór aktów prawnych ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE został zaktualizowany według stanu prawnego na 24 marca 2017 r. (jm)