Legislacja

Fotoradary i kamery od ITD przejmie policja

28 września 2018

Fotoradary i kamery od ITD przejmie policja
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do resortu infrastruktury wskazując na brak przepisów wykonawczych urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Resort informuje: fotoradary i kamery kontrolujące przejazd na czerwonym świetle od Inspekcji Transportu Drogowego przejmie policja. Dodaje – nie ma potrzeby dublowania aktów prawnych.

Fotoradary i kamery od ITD. przejmie policja. Policja ma przejąć od ITD fotoradary i kamery kontrolujące przejazd na czerwonym świetle - informuje resort infrastruktury. RPO, do którego zaadresowane było wyjaśnienie resortu - wskazywał na brak przepisów wykonawczych urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Uzasadniał, iż chodzi o rozporządzenie do art. 129h ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, w którym minister ma obowiązek określić warunki: lokalizacji radaru, sposobu jego oznakowania (ma być prewencyjnie oznaczony i widoczny) i sposobu, w jaki mierzy on zachowanie pojazdu. Takie rozporządzenie już kiedyś było. Ale gdy w 2015 r. zmieniono przepisy (odbierając straży gminnej prawo do stawiania fotoradarów - ma je obecnie tylko Inspekcja Transportu Drogowego), rozporządzenie to zostało uchylone. Tamto rozporządzenie nie określało dokładnego sposobu uprzedzania kierowców o fotoradarach. Sama ustawa nie różnicuje zaś sposobu oznakowania stacjonarnych fotoradarów w zależności od tego, czy rejestrują przekraczanie prędkości, czy przejazd na czerwonym świetle. W czerwcu 2016 r. w serwisie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia. Jego uzasadnienie głosiło, że konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie porządku prawnego o te przepisy. Odbyły się konsultacje publiczne, ale innych śladów prac nad projektem w serwisie RCL nie ma - czytamy w piśmie Adama Bodnara.

Ustalenia analizy systemu prawnego. W imieniu resortu odpowiedział Andrzej Bittler, informując, że w czasie prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem przeprowadzona została analiza systemu prawnego. - Wykazała, że przedmiot projektowanego rozporządzenia może być uregulowany w istniejących rozporządzeniach i nie ma potrzeby dublowania aktów prawnych - napisał. Te istniejące przepisy to: rozporządzenie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenie z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, też rozporządzenie z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Wiceminister A. Bittler pisał: - Urządzenia rejestrujące są ujęte w katalogu urządzeń określanym rozporządzeniem z 3 lipca 2003 r. Regulacja ta odnosi się do położenia urządzenia rejestrującego względem elementów drogi i barwy obudowy urządzenia rejestrującego (pkt 14.6 załącznika nr 4 do rozporządzenia) i zastosowania odpowiedniego znaku drogowego przed urządzeniem (pkt 5.2.56 załącznika nr 1 do rozporządzenia). I dodał: - Nie ma przeciwwskazań dla uzupełnienia załącznika nr 4 do rozporządzenia z 3 lipca 2003 r. o kwestie uregulowane wcześniej (do zmian w 2015 r.) w rozporządzeniu, warunkujące umieszczenie urządzenia rejestrującego w pasie drogi publicznej. Wobec tego resort zaplanował nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym i uchylenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw transportu zawartego w art. 129h ust. 5.

Zmiana ustawy o transporcie drogowym. Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury dodał, że w resorcie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. - Jednym z zasadniczych rozwiązań projektu ustawy pozostaje przekazanie kompetencji dotyczących systemu urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów) i kontroli prędkości w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do Komendy Głównej Policji – zawarto w wyjaśnieniu. Więcej – już 7 sierpnia 2018 taki projekt przekazano Szefowi Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze zgłoszeniem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. I konkluzja: - Rozwiązania przewidziane w przepisach projektowanej ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw pozwolą na uporządkowanie kwestii kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących, również w zakresie art. 129h ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym - oświadczył wiceminister infrastruktury. (jm)