Legislacja

Hybrydy z zielonymi blachami?

29 września 2020

Hybrydy z zielonymi blachami?
Tzw. zielone blachy dla pojazdów elektrycznych i wodorowych – na zielonym tle czarne litery (fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w Polsce rejestrujący pojazdy elektryczne otrzymują tzw. zielone blachy. Zielone tablice rejestracyjne otrzymują też właściciele samochodów wodorowych. Okazuje się, iż na takich tablicach jeździ tez ok. 20 aut… hybrydowych. Czyli zostały błędne zarejestrowane. Czy ich właściciele będą ukarani?

Tzw. zielone blachy otrzymują właściciele pojazdów elektrycznych lub wodorowych – od 1 stycznia 2020 r., mogą o nie wnioskować także właściciele takich pojazdów zarejestrowanych w latach wcześniejszych. Od lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wydawane były niebieskie naklejki na szyby z oznaczeniem „EE”.

Posiadacze elektryków uzyskali prawo poruszania się po buspasach oraz bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania. Te uprawnienia dotyczą jednak wyłącznie pojazdom o napędzie wyłącznie elektrycznym. I tu oczywistość, iż samochodami elektrycznymi nie są tzw. hybrydy i tym nie powinny być wydawane opisywane tzw. zielone blachy. Jak się dowiadujemy tak nie jest, zostały one wydane także hybrydom: - Z danych przekazanych portalowi WysokieNapiecie.pl przez Ministerstwo Infrastruktury, wynika, że na zielonych tablicach jeździ w Polsce ponad dwadzieścia samochodów, które opuściły fabrykę jako auta ze spalinowymi silnikami bądź generatorami prądu. Nie chodzi tu o liczby, a raczej o fakt, iż zostały źle zarejestrowane, na rynku pojawiły się pojazdy, które nie powinny otrzymać takiej ekorejestracji. Doszło do nich na podstawie błędnych oświadczeń właścicieli, ale też błędów urzędników – komentują eksperci. Przypomnijmy podobna sytuacja miała miejsce przy wydawaniu małych tzw. amerykańskich tablic rejestracyjnych.

Problem może pojawić się podczas przeglądu – badanie techniczne pojazdu obejmuje sprawdzenie oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych. Zaistniałą rozbieżność może zakwestionować diagnosta. Podobnie – funkcjonariusze podczas kontroli drogowej mogą mieć wątpliwość. Jeżeli stwierdzą różnice pomiędzy zapisem w centralnej ewidencji pojazdów i stanem faktycznym mogą zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne. Pamiętajmy także o art. 97 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

To po co właścicielom hybryd te zielone blachy, czy warto narażać się na odpowiedzialność karną za składanie nieprawdziwych oświadczeń? (jm)