Legislacja

Inspekcja Transportu Drogowego z nowym oznakowaniem

26 września 2009

W  życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogow4go.

Źródło ePrawoDrogowe