Legislacja

Jak nabyłeś auto? Jaka jest jego wartość?

18 lutego 2022

Jak nabyłeś auto? Jaka jest jego wartość?
(fot. PIXABAY)

W terminie do 1 marca br. trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych [kliknij]. Do urzędu skarbowego ma trafić dodatkowa informacja, którą obywatel będzie obowiązany złożyć w wydziale komunikacji po tym jak stajemy się właścicielem pojazdu.

W znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (2017 poz. 68) w § 5 minister finansów proponuje, aby zobowiązać właściciela pojazdu do podania informacji wskazującej na: „(…) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz wartość pojazdu wskazaną w dokumencie potwierdzającym nabycie pojazdu;”. Resort też precyzuje: „Dokumentem potwierdzającym nabycie pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest w szczególności: 1) umowa sprzedaży; 2) umowa zamiany; 3) umowa darowizny; 4) umowa o dział spadku; 5) umowa o zniesienie współwłasności; 6) faktura potwierdzająca nabycie pojazdu; 7) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności; 8) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.”.

W Ocenie skutków regulacji autorzy projektu tak oto odpowiadają na pytanie o rozwiązywany problem: - Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia ma na celu rozszerzenie katalogu informacji podatkowych przesyłanych naczelnikom urzędów skarbowych przez organy rejestrujące pojazdy o rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz wartość pojazdu wskazaną w dokumencie potwierdzającym nabycie pojazdu. Projekt rozporządzenia zawiera otwarty katalog dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu. Wobec tego, że organy rejestrujące pojazdy nie gromadzą tych danych na potrzeby rejestracji pojazdów, nie są one przekazywane ani organom podatkowym ani zgłaszane do Centralnej Ewidencji Pojazdów, z której dane mogą być udostępniane organom podatkowym. Zakres przedmiotowy przekazywanych informacji lub udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów jest niewystarczający dla organów podatkowych dla prowadzenia czynności sprawdzających bez udziału podatnika.

Czyli wiemy po co i dla kogo te informacje? Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (jm)