Legislacja

Jakie działania ustawodawcze zamierza podjąć ministerstwo?

22 lutego 2022

Jakie działania ustawodawcze zamierza podjąć ministerstwo?
(fot. PIXABAY)

W miastach wzrasta liczba samochodów osobowych, w rodzinie nie ma już jednego, czy dwóch, ale są nawet trzy auta. I pojawia się coraz trudniejsze pytanie - gdzie parkować? Na jedno miejsce w strefie płatnego parkowania przypada w ponad 100 zarejestrowanych samochodów. W sprawie braku miejsc parkingowych w miastach do ministra infrastruktury pisze grupa posłów. Jakie działania podejmuje resort infrastruktury?

W interpelacji poselskiej nr 31464 w sprawie braku miejsc parkingowych w miastach w związku ze wzrastającą liczbą samochodów osobowych [kliknij] zgłaszająca problem grupa posłów zwraca uwagę na dostrzegalny fakt, iż jesteśmy coraz bardziej mobilni, co wynika z potrzeby poszukiwania zatrudnienia także poza miejscem zamieszkania, ale tez coraz łatwiej przemieszczamy się. I tu problem - pojazdów więcej, niestety w podobnym tempie nie wzrasta liczba dostępnych miejsc parkingowych na terenie miast. - Rocznie rejestrowanych jest w Polsce ponad milion samochodów. Prawie 90 proc. gospodarstw domowych w naszym kraju ma co najmniej jeden samochód. Wielu Polaków dysponuje więcej niż jednym autem - dwoma 25 proc., a trzema lub więcej - 7 proc. Ten dynamiczny przyrost szczególnie dotkliwy jest dla aglomeracji miejskich. Statystyki największych miast dają wyraźny obraz obecnej sytuacji - na jedno miejsce w strefie płatnego parkowania przypada w nich ponad 100 zarejestrowanych tam samochodów. Wprawdzie ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwoliła samorządom regulować opłaty w strefach parkowania, jednak jak pokazuje praktyka, nie ograniczyło to ruchu w centrach i nie zmotywowało branży parkingowej do nowych inwestycji, w tym inwestycji na zasadzie partnerstwa z miastami - czytamy w interpelacji grupy posłów, których reprezentuje dr Anita Kucharska-Dziedzic.

Postawione zostają pytania: Jakie działania ustawodawcze zamierza podjąć ministerstwo w celu rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych w miastach? Czy działania te opierać się będą na konieczności realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, czy też na regulacji kosztów parkowania? Czy prowadzone są prace, które na wzór rozwiązań europejskich, ograniczą dostęp do centrów miast pojazdom niespełniającym określonych norm wytwarzania spalin? Jeżeli tak, jak wygląda harmonogram takich prac? Czy rozważane są prace nad rozwiązaniami prawnymi obligującymi miasta o określonej liczbie mieszkańców do budowy parkingów typu Park & Ride? Jeżeli tak, to czy ministerstwo wprowadzi w nich zapisy definiujące sposób budowy takich parkingów, ich oznakowanie, konieczność zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenia miejsc dla rowerów oraz rozwiązania chroniące środowisko, czyli m.in. wyposażenie w punkty ładowania pojazdów elektrycznych, w odnawialne źródła energii i ekologiczne rozwiązania typu zbiorniki retencyjne? (jm)