Legislacja

O jutra „jazda bez prawa jazdy”

4 grudnia 2020

O jutra „jazda bez prawa jazdy”
Konferencja prasowa ministra Andrzeja Adamczyka oraz sekretarza sanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marka Zagórnego (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu dzisiejszym odbyła się wideokonferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz sekretarza stanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego. Jej tematem było wejście w życie pakietu deregulacyjnego dla kierowców i ułatwienia związane z nowymi przepisami.

- Nowe przepisy dotyczą każdego kierowcy – mówił minister Andrzej Adamczyk – (…) polscy kierowcy, właściciele pojazdów otrzymują prawo, na które od lat czekali. Polscy kierowcy od jutra nie muszą przy sobie posiadać – bardzo wyraźnie podkreślam – przy sobie posiadać prawa jazdy, plastikowego dowodu potwierdzającego posiadane uprawnienia. Nowe prawo zwalnia ich z tego obowiązku. Nie mają już Państwo obowiązku okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terenie naszego kraju.

Marek Zagórski precyzował: - W najbliższych godzinach wejdzie w życie przepis, który spowoduje, że kierowcy nie będą karani mandatem za brak posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. To rozwiązywanie było bardzo oczekiwane zwłaszcza przez tych, którzy są użytkownikami aplikacji mObywatel. Mieliśmy cały szereg próśb, aby jak najszybciej uruchomić rozwiązanie pt. mPrawo Jazdy w aplikacji. I to jest możliwe od jutra. Minister zachęcał do tego, aby kierowca jednak jakąś wersję prawa jazdy przy sobie miał: - Zachęcamy do tego, aby jakąś wersję dokumentu przy sobie mieć. Albo tradycyjny dokument, albo aplikację. Często zdarzają się takie sytuacje na drodze – np. stłuczka – w których potrzebne jest potwierdzenie naszych danych. Zachęcamy jeszcze raz do korzystania z tych wszystkich ułatwień, które tworzymy – trzeba traktować to w pakiecie. Zachęcamy do pobierania aplikacji, i będziemy zachęcać do tego, żeby te wszystkie nowe rozwiązania, które będą wchodziły stopniowo, cześć jest uzależniona od zmian w Centralnej Ewidencji Pojazdów, część ma swoje vacatio legis przewidziane w przepisach ustawy. Wszystkie te procesy będziemy chcieli realizować sprawnie (…). (jm)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Ułatwienia dla kierowców wchodzą w życie

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego, brak konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy, możliwość zarejestrowania pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania – to najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie 4 i 5 grudnia 2020 r.

- Wprowadzamy ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów, kończymy z barierami administracyjnymi, które dotąd utrudniały życie wielu Polakom. W ramach zmian wypracowanych wspólnie z byłym Ministerstwem Cyfryzacji w ramach pakietu deregulacyjnego przygotowaliśmy zmiany, na które właściciele pojazdów czekali od lat. Oprócz rozwiązań, które zaczynają obowiązywać 4 i 5 grudnia tego roku, czekają nas nowe funkcjonalności, takie jak m.in. likwidacja karty pojazdu, możliwość pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Dwa lata temu podjęliśmy decyzję, dzięki której Polacy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego jego ubezpieczenie. Teraz robimy kolejny krok. Od jutra nie tylko możemy zostawić prawo jazdy w domu, ale możemy je mieć w swoim telefonie, a dokładnie w naszej aplikacji mObywatel. Na ten dzień czekało wielu kierowców – powiedział  sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.

3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) wprowadzająca szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Nowelizacja ustawy powstała dzięki współpracy Ministra Infrastruktury i b. Ministra Cyfryzacji, jako tzw. pakiet deregulacyjny.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki

W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów. Nowe rozwiązanie obowiązuje od 4 grudnia 2020 r.

Prawo jazdy on-line i w telefonie

Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy są zwolnieni od 5 grudnia 2020 r. z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w Centralnej Ewidencji Kierowców. Zmiana ta stanowi kolejne ułatwienie dla obywateli. Już teraz, dzięki działaniom obecnego rządu, kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.

Jednocześnie od 5 grudnia swoje mPrawo Jazdy znajdziemy w aplikacji mObywatel. Już teraz jest tam też mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdy i polisy OC.

Aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetla komunikat z przypomnieniem. W mPojeździe znajdują się także dane pojazdu: marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Wraz z mPrawem Jazdy w aplikacji mObywatel pojawi się także licznik punktów karnych, dzięki któremu szybko i wygodnie będzie można sprawdzić stan swojego konta.

Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Data wejścia w życie – 4 grudnia 2020 r.

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów jest wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to wyeliminuje potrzebę składania oddzielnego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, a jednocześnie usprawni gromadzenie danych o wyrejestrowanym pojeździe w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Rozwiązanie to wchodzi w życie 4 grudnia 2020 r.

Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 r. nie ma obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Nie trzeba już więc dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu. Jest to ważne w przypadku właścicieli zmieniających miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Więcej o ułatwieniach dla kierowców i właścicieli pojazdów na stronie Ministerstwa Infrastruktury.