Przegląd prasy

W sprawie statusu rolkarzy

3 grudnia 2020

W sprawie statusu rolkarzy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak informował minister infrastruktury wiosną przyszłego roku mamy mieć uregulowane przepisy dotyczące urządzeń transportu osobistego – w tym hulajnóg elektrycznych. Poseł Paweł Szramka pyta Andrzeja Adamczyka o regulacje statusu rolkarzy.

W sprawie regulacji statusu rolkarzy w Sejmie została złożona interpelacja nr 13739, tę zgłosił poseł Paweł Szramka. Zaadresował ją do ministra infrastruktury. - Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) nie definiują pojęcia „rolkarz”, określają jedynie pojęcie pieszego. Na podstawie przepisów pkt 18 art. 2 tej ustawy, pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej – pisze autor wystąpienia. Przypomina, iż sprawa rolkarzy biła wielokrotnie poruszana, resort nawet obiecał – już w 2016 r. – zajęcie się ich statusem prawnym. Niestety nie stało się tak.

Dziś poseł stawia pytania:

1. Czy w ciągu ostatnich 4 lat podjęto jakiekolwiek działania, by uregulować status rolkarzy?

2. Czy i kiedy możemy realnie spodziewać się stosownych zmian w Prawie o ruchu drogowym?

Z całą pewnością nie zostaną one pozostawione bez odpowiedzi, a co z działaniami? (jm)