Legislacja

Jest nowelizacja, jednak zasady kontroli drogowych bez zmian

10 lutego 2022

Jest nowelizacja, jednak zasady kontroli drogowych bez zmian
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 9 lutego br. w życie weszła nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego (2022.163 [kliknij]). Obowiązujących zasad zachowania w przypadku gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania nie zmieniono. Minister doprecyzował jedynie, iż obowiązują one kierujących pojazdami silnikowymi lub motorowerzystów.

Znowelizowany § 24. Dotychczas przepis był kierowany do „kierowców”. Podsumujmy, od środy nie ma wątpliwości interpretacyjnych, iż zasady obowiązują także kierowców hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, które wg obowiązującej od maja 2021 r. definicji są także pojazdami oraz motorowerów. Same zasady zachowania nie ulegają zmianie i pozostają w dotychczasowym brzmieniu, czyli:

§ 24. 1. W przypadku gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem:

1) zatrzymuje pojazd;

2) trzyma ręce na kierownicy;

3) na polecenie kontrolującego:

a) wyłącza silnik pojazdu,

b) włącza światła awaryjne,

c) umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

2. Kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać (zsiadać) z kontrolowanego pojazdu silnikowego lub motoroweru za zezwoleniem kontrolującego.

Program szkolenia funkcjonariuszy. Zmiany wprowadzono także w załączniku - „Program szkolenia osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego”. Tu minister - nie zmieniając ogólnej ilości godzin szkolenie – 8, ograniczył o pół godziny zajęcia z zakresu: „Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich obowiązywania” (obecnie 0,5 godz.) i ten sam wymiar czasu dodał do zajęć określonych jako: „Przepisy” i tu uszczegółowił, iż kwestie kontroli „1) ruchu pieszych” obecnie trzeba rozumieć jako: „1) o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch (obecnie 2,5 godz.);”, a także rozszerzył zakres przepisów mówiący o ruchu rowerów i motorowerów, który aktualnie brzmi: „3) o ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt;”. Dodany został także punkt przewidujący szkolenie: „8) o naciskach osi pojazdów”.

Upoważnienie do kontroli. Zaczął obowiązywać także nowy wzór Upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego. Tu dopisano, iż kontrolujący dokonuje także „weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów”.

Podsumujmy. Zasady samych kontroli drogowych nie uległy zmianom. Nie ma nowych zasad! Nie ma nowych instrukcji! Także jak dotychczas kierowca lub pasażer może wysiadać (zsiadać) z kontrolowanego pojazdu za zezwoleniem kontrolującego. Minister rozszerzył jedynie wykaz pojazdów, które mogą być kontrolowane, jasno określając, iż przepis dotyczy także: hulajnóg elektrycznych czy urządzeń transportu osobistego, które przecież od maja 2021 r. także ustawowo dołączono do grupy pojazdów. W oparciu o obowiązujące nowe przepisy doprecyzowano także zakres szkoleń funkcjonariuszy. Nadal (przepis w styczniu nie uległ zmianie) kontrolującym jest: policjant, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, Inspekcji Ochrony Środowiska, strażnik gminny (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku lub osoba działająca w imieniu zarządcy drogi, przeprowadzająca kontrolę zgodnie z zakresem określonym w ustawie. (jm)