Legislacja

Karta parkingowa w formacie cyfrowym?

15 maja 2024

Karta parkingowa w formacie cyfrowym?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do redakcji PRAWA DROGOWEGO@NEWS zadzwonił Czytelnik, sugerował podjęcie ważnego tematu, rozwiązania tak bardzo ułatwiającego naszą codzienność, a mianowicie potrzeby rozszerzenia listy dostępnych dokumentów cyfrowych. W tym samym momencie pojawiła się informacja o cyfrowej europejskiej karcie parkingowej. W Parlamencie Europejskim udało się - prawie jednomyślnie - przegłosować nowe przepisy.

Jak informowała komisarz ds. równości Helena Dalli udało się przegłosować nowe przepisy, które wprowadziły europejską kartę parkingową oraz wprowadziły bardzo ważne zmiany w kartach dla osób z niepełnosprawnością. Co dadzą nowe karty i kto będzie mógł je otrzymać? Ta karta umożliwi korzystanie z różnych usług, takich jak transport, muzea, parki rozrywki, wydarzenia kulturalne, ośrodki rekreacyjne czy sportowe, niezależnie od kraju. Głosowanie nad wprowadzeniem karty zakończyło się niemal jednomyślnie - 613 głosów za, 7 przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. A co najważniejsze będzie ona wydawana bez opłat w wersji fizycznej i cyfrowej, zapewniając prawa w różnych krajach.

Parlament Europejski wprowadza ważne zmiany, które mają na celu poprawić dostęp do usług dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy obejmują wprowadzenie unijnej karty dla osób z niepełnosprawnością i europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. UE zaleca, aby kraje wydawały je również w formacie cyfrowym.

Unijna karta dla osób z niepełnosprawnościami. Unijna karta, która będzie wydawana przez odpowiednie organy krajowe, jest dodatkowym dokumentem uzupełniającym zaświadczenia i krajowe karty. Głosowanie nad wprowadzeniem karty dla osób z niepełnosprawnościami zakończyło się niemal jednomyślnie - 613 głosów za, 7 przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Cel regulacji - zapewnienie równego dostępu do usług publicznych i prywatnych w całej Unii Europejskiej. Karta ma umożliwić korzystanie z takich usług jak transport, muzea, parki rozrywki, wydarzenia kulturalne, ośrodki rekreacyjne czy sportowe, niezależnie od kraju, w którym osoba z niepełnosprawnością się znajduje. - Dzięki tej karcie wszelkie prawa, które osoba z niepełnosprawnością ma w jednym kraju, będą dostępne dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami odwiedzających ten konkretny kraj - powiedziała Helena Dalli, europejska komisarz ds. równości. Europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana w wersji fizycznej i cyfrowej za darmo.

Europejska karta parkingowa. Z kolei europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością będzie wydawana w formie fizycznej. UE zaleca jednak, aby kraje wydawały ją również w formacie cyfrowym. W przypadku tej karty możliwe będą opłaty za koszty administracyjne związane z wydaniem i odnowieniem karty.