Legislacja

Karta rowerowa dla dorosłych nie jest rozwiązaniem przeciwko nim

22 lipca 2016

80a7a943928a26712bf39f7445e17964243bb59d

(543-36 fot. Jola Michasiewicz)

W sprawie przywrócenia obowiązkowej karty rowerowej dla dorosłych po stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji mamy stanowisko ministra infrastruktury i budownictwa. Podsekretarz stanu Jerzy Szmit informował: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje pakiet kompleksowych rozwiązań, które mają pozwolić na zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów. Wprowadzenie wymogu posiadania karty rowerowej dla osób niemających prawa jazdy jest jedną z takich koncepcji, która ma zagwarantować zwiększenie znajomości przepisów ruchu drogowego wśród tej grupy użytkowników dróg, a tym samym przyczynić się do poprawy jej bezpieczeństwa. Mając na względzie bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg, w tym w szczególności rowerzystów, uprzejmie informuję, że należy także rozważyć między innymi zintensyfikowanie działań edukacyjnych skierowanych do użytkowników rowerów tak, aby wyrobić w nich przekonanie, że warto przestrzegać przepisów ruchu drogowego dla zagwarantowania sobie i innym bezpieczeństwa na drodze. Jednocześnie chcę podkreślić, że żadne z rozważnych zmian nie będą wprowadzane przeciwko uczestnikom ruchu drogowego, ale ze względu na ich bezpieczeństwo, a każde propozycje zmian są zawsze dokładnie i szeroko konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami. Celem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa będzie także, by nowe przepisy nie stanowiły dla nich dużej niedogodności.

Słowa kluczowe karta rowerowa rowerzyści