Legislacja

Każdego dnia kilka tysięcy Polaków jest oszukiwanych…

28 lutego 2019

Każdego dnia kilka tysięcy Polaków jest oszukiwanych…
Sejm RP - Posiedzenie Komisji Infrastruktury 21.2.2019 r. - (transmisja archiwalna) [kliknij]

W Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury, która kontynuowała prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (druk nr 2878). Posłowie przyjęli projekt z poprawkami.

Dotychczasowy przebieg procedowania. Projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przypomnijmy projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia szeregu zmian, mających zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego, wpłynął on do Sejmu 25 września 2018 r., 2 października skierowano go do I czytania, to odbyło się 22 listopada i wówczas właśnie skierowano tekst do Komisji Infrastruktury. Komisja podjęła pracę nad projektem 5 grudnia 2018 r. i właśnie kontynuuje prace.

Opinie i poprawki do projektu. Wnioski i postulaty zgłoszone podczas posiedzenie Podczas obrad Komisji Infrastruktury, obecni goście zaproszeni poparli projekt, wskazali na wyjątkową potrzebę szybkiego trybu procedowania ustawy i jej uchwalenia, jego procedowania, wnosili o wyłączenie z zapisów ustawowych pojazdów historycznych, postulowano możliwość naprawy liczników, nie tylko wymiany; proponowano uzupełnienie ustawy o przepis przewidujący obowiązkowy zapis stanu licznika w umowie kupna-sprzedaży; zgłaszali wątpliwość czy nie zostanie podniesiona cena za naprawę liczników, zaświadczeń oraz oświadczeń za naprawy itd. itp. - Od dziesięciu lat środowisko motoryzacyjne rozmawiało z wszystkimi możliwymi ministrami finansów po kolei o tej niezwykle ważnej ustawie. I ja tutaj - na początku tej przedłużonej debaty - chciałem zaapelować do Państwa o to, żeby „nie dzielić zapałki na czworo”. Tylko w dość szybkim trybie tę ustawę przesłać do drugiego czytania i uchwalić. Ponieważ - tak jak napisaliśmy kilka tygodni temu w liście do ministra Ziobry - każdego dnia kilka tysięcy Polaków jest oszukiwanych przez nieuczciwych handlarzy i sprzedawane im są samochody z kręconymi licznikami. To trwa tak długo, że nie mamy już czasu na to, żeby dalej zwlekać, powoływać podkomisje, zajmować się każdym najdrobniejszym szczegółem. To jest taki apel branży motoryzacyjnej, branży sprzedaży samochodów, także branży komisów samochodowych, żeby załatwić tę sprawę jak najszybciej - mówił Marek Konieczny reprezentujący Związek Dealerów Samochodów.

Dalsze procedowanie projektu. Posłowie rozpatrzyli poszczególne przepisy zaproponowanego rządowego projektu ustawy oraz zmian. Wyjaśniano np. znaczenie występujących pojęć: prędkościomierz, licznik przebiegu pojazdu, drogomierz. Dla uniknięcia wątpliwości postulowano wprowadzenie do ustawy - Prawo o ruchu drogowego definicji drogomierza. Strona rządowa zajęła stanowisko, iż definicja taka nie musi być zamieszczona w ustawie. Posłowie - w trakcie obrad Komisji Infrastruktury - przyjęli projekt z poprawkami. Te ostatnio określano jako dostosowujące i mimo dużej objętości „nie są obciążające merytorycznie” - jak to określił prawnik reprezentujący Biuro Legislacyjne. Uchwalony tekst zostanie rekomendowany do drugiego czytania. Poseł sprawozdawcą został wybrany Jerzy Polaczek. (jm)