Statystyka

W sprawie liczby, przyczyn i skutków wypadków drogowych z udziałem pieszych

28 lutego 2019

W sprawie liczby, przyczyn i skutków wypadków drogowych z udziałem pieszych
Kadr ze spotu Kampanii Społecznej Krajowej Rady BRD z 21.8.2017 pn. „KIERUJESZ ŻYCIEM” [kliknij]

Kontynuując cykl publikacji poświęconych kwestii poprawy bezpieczeństwa pieszych na wyznaczonym przejściu, dziś informacja o wystąpieniu posła Michała Jarosa, autora interpelacji nr 29385 w sprawie liczby i przyczyn wypadków drogowych właśnie z udziałem pieszych.

Michał Jaros interpelację zaadresował do ministra spraw wewnętrznych i administracji. - Życie ludzkie jest najwyższą wartością, którą należy w każdy możliwy sposób chronić. Wypadki drogowe z udziałem pieszych powodują setki ludzkich dramatów dla pieszych, ale także kierowców, którzy doświadczają tych zdarzeń często jako sprawcy. Niemal codziennie słyszymy o wypadkach, w których udział biorą piesi, a do głównych przyczyn wypadków możemy zaliczyć m.in.: nadmierną prędkość, brak ostrożności i przestrzegania przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców jak i pieszych, złe oznakowanie, brak sygnalizacji świetlnej czy słabo widoczne oznakowanie pasów - pisze poseł. Następnie prosi ministra o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie były przyczyny i skutki wypadków drogowych z udziałem pieszych w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz jaka była ich liczba? Uprzejmie proszę o przekazanie informacji z podziałem na województwa i gminy oraz miesiące, w których doszło do wypadków.

2. Jakie były przyczyny i skutki wypadków drogowych z udziałem pieszych, które miały miejsce na przejściach dla pieszych w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz jaka była ich liczba? Uprzejmie proszę o przekazanie informacji z podziałem na województwa i gminy oraz miesiące, w których doszło do wypadków.

3. Do ilu wypadków z udziałem pieszych doszło w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 podczas przechodzenia pieszych na czerwonym świetle i jak plasuje nas to w Europie?

4. Do ilu wypadków, z podziałem na ofiary śmiertelne i rannych, z udziałem pieszych doszło 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 z winy kierowców? Uprzejmie proszę o przekazanie informacji z podziałem na województwa i gminy.

5. Do ilu wypadków, z podziałem na ofiary śmiertelne i rannych, z udziałem pieszych doszło 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 z winy pieszych - uprzejmie proszę o przekazanie informacji z podziałem na województwa i gminy.

6. Jak przedstawiają się statystyki w liczbie zabitych i rannych na milion mieszkańców, na tle Europy?

7. Czy i jakie działania są i będą podejmowane w celu ograniczenia ilości wypadków z udziałem pieszych oraz wypadków, które z udziałem pieszych miały miejsce na przejściach dla pieszych?

Jak czytamy pytania są bardzo precyzyjne i dotykają niezwykle ważnych spraw. Przyszłe odpowiedzi można uznać za kluczowe w kontekście postulowanych zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. (jm)