Legislacja

Bariery egzaminacyjne wciąż są

27 lutego 2019

Bariery egzaminacyjne wciąż są
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Posłanka Agnieszka Pomaska wysłała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie egzaminu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych. Kancelaria Sejmu RP właśnie opublikowała jej tekst.

Obowiązujące przepisy: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r., poz. 232, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (dalej: rozporządzenie) normuje przepisy dotyczące egzaminowania wszystkich osób zdających egzamin na prawo jazdy. Wśród nich znajduje się również grupa osób niepełnosprawnych, dla których - pomimo kilku ułatwień - egzamin na prawo jazdy posiada kilka barier.

Bariera egzaminacyjna dla niepełnosprawnych. I tu doszliśmy do określenia z jakim utrudnieniem na egzaminie czeka na niepełnosprawnego kandydata na kierowcę poruszającego się na wózku inwalidzkim. A. Pomaska pisze: - W zadaniu egzaminacyjnym nr 2 dla kandydatów na kierowców kat B - ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - egzaminowany musi przemieścić się pojazdem pomiędzy dwoma polami zatrzymania tak, aby cały obrys samochodu znajdował się wewnątrz ww. pola. Wymiary pola są ściśle określone w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia i wynoszą 3 m szerokości x 5 m długości. Tym samym osoby niepełnosprawne, które po zakupie i dostosowaniu do rodzaju niepełnosprawności własnego pojazdu, którego długość przekracza 5 m, nie mogą go wykorzystać do szkolenia i egzaminu państwowego, gdyż jego wymiar uniemożliwia zmieszczenie się wewnątrz ww. pola zatrzymania, a tym samym zaliczenia zadania i egzaminu państwowego. Tymczasem rzadko kiedy pojazd ze specjalistyczną rampą, po której wjeżdża się na wózku inwalidzkim do pojazdu i wraz z wózkiem wpina się w miejsce fotela kierowcy, ze względu na wprowadzone adaptacje jest nie dłuższy niż 5 metrów.

Pytania do ministra infrastruktury. Posłanka jest zainteresowana planami resortu ewentualnej zmiany przywołanego rozporządzenia w omówionym zakresie. Sugeruje zwolnienie niepełnosprawnych kandydatów na kierowców z konieczności zmieszczenia się pojazdem w polu zatrzymania, zastępując to przykładowo koniecznością zatrzymania pojazdu w odległości nie większej niż 1 m od końcowych linii pola. Pyta: - Czy ministerstwo dostrzega inne kryteria, które mogłyby utrudnić osobom niepełnosprawnym zaliczenie egzaminu na prawo jazdy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi to dalsze pytanie: - Jakie rozwiązania problemu niedostosowania zasad egzaminowania podczas egzaminu na prawo jazdy do osób z niepełnosprawnością planuje podjąć ministerstwo?