Legislacja

Komisja Infrastruktury zatwierdziła swój plan pracy na II. półrocze

22 lipca 2020

Komisja Infrastruktury zatwierdziła swój plan pracy na II. półrocze
Sejm RP. 22.7.2020 r. iTV. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Obrady prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość [kliknij]

Sejmowa Komisja Infrastruktury zatwierdziła swój plan pracy na okres 1 sierpnia – 31 grudnia 2020 r. Z powodów oczywistych przeniesiono do niego wiele tematów, które nie zostały zrealizowane w związku z epidemią koronawirusa. Posłowie zgodnie ustalili, iż przygotowywane do debaty informacje muszą być zaktualizowane.

22 lipca 2020 (środa), odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Rozpatrzony został projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. Część zaproponowanych zagadnień, które będą przedmiotem pracy z wiadomych powodów została przeniesiona z pierwszego półrocza. Z tego też powodu zgłoszony został wniosek o niezbędną aktualizację materiałów już przesłanych do Komisji. – Myślę, że jest wiele takich elementów, które będą musiały być zaktualizowane, a informacja będzie musiała mieć charakter rzeczywisty, czyli bieżący na dany miesiąc. Pandemiczna sytuacja, w której się znaleźliśmy, w sposób oczywisty spowodowała pewne perturbacje, również np. z inwestycjami drogowymi. Również te informacje muszą być uaktualnione – podsumował przewodniczący Komisji poseł Paweł Olszewski.

Plan pracy został przyjęty: głosowało 29 posłów, ZA było 29 posłów.

W nowym harmonogramie ponownie znalazły się m.inn. informacje na temat:

* pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu przygotowania tych osób do egzaminów na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym (listopad);

* modernizacji linii i przejazdów kolejowych w zakresie zapewnienia brd (wrzesień);

* realizacji działań w zakresie obszaru opieki powypadkowej ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzin w Polsce;

* poprawy bezpieczeństwa na drogach w kontekście wniosków spływających z komend powiatowych Policji i samorządów o przywrócenie bądź ustawienie radarów w najbardziej niebezpiecznych miejscach.

Oczywiście plan posiedzeń Komisji Infrastruktury jest elastyczny i uzupełniany o na bieżąco procedowane ustawy. (jm)

Sejm RP. Komisja Infrastruktury. Plan pracy na okres 1 stycznia – 31 lipca 2020 r. [kliknij