Legislacja

Tego słonia musimy jeść po kawałku

22 lipca 2020

Tego słonia musimy jeść po kawałku
Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (fot. MC)

W dniach 22, 23 i 24 lipca br. odbędzie się 15. posiedzenie Sejmu RP. Zaplanowano uzupełnienie porządku dziennego o Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 388 i 503). Posłowie – członkowie KI - Sprawozdanie Komisji Infrastruktury zaakceptowali.

Rządowy projekt ustawy – tzw. pakiet deregulacyjny. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczy rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów.

Dokument do Sejmu RP wpłynął 25 maja br. (druk nr 388), już 27. Skierowany został do I. czytania na posiedzeniu Sejmu, to odbyło się 19 czerwca. W efekcie projekt ustawy został skierowany do pracy w Komisji Infrastruktury. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (druk nr 503) – sprawozdawca Piotr Król.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Infrastruktury ponad dwie godziny debatowano nad projektem ustawy. Zgłoszono poprawki i uzupełnienia dotyczące między innymi: problemów przy rejestracji pojazdów. Tu podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, iż resort infrastruktury będzie monitorował pracę wydziałów komunikacji; wprowadzenia do wykazu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu także motocykli; uwzględniania komisów samochodowych - jako rejestrujących pojazdy, podobnie producentów pojazdów i innych nie będących autoryzowanymi salonami sprzedaży itd. – Na tę chwilę te przepisy są skonstruowane w taki sposób, żeby wprowadzić ułatwienia, ale z drugiej strony nie zaburzyć całego systemu rejestracji pojazdów - podsumowywał. Z kolei Wanda Buk, podsekretarz w Ministerstwie Cyfryzacji mówiła: - Ja już któryś raz w sytuacji, gdy wprowadzamy elektronizację postępowań różnego rodzaju, spotykam się z potrzebą elektronizacji, czy cyfryzacji procesu dużo szerszego niż pierwotnie zaprojektowany. Oczywiście o ile, jako Ministerstwo Cyfryzacji rozumiemy tę potrzebę i cały czas w tym kierunku zmierzamy, to musimy mieć tego świadomość, że siły musimy mierzyć na zamiary. Nie oznacza to, że siły są, że nasze siły i środki, które podejmujemy są dalece ograniczone. Wręcz przeciwnie. Natomiast miejmy też świadomość tego, że system CEPiK, o którym dzisiaj tu dyskutujemy, to jest bardzo złożony system, który ma swoją burzliwą historię, o której Państwo też niejednokrotnie Państwo słyszeliście. Musimy wprowadzać zmiany stopniowo. Ja rozumiem chęć wprowadzenia od razu szerokiej cyfryzacji i „zjedzenie tego słonia na raz”. Ale prawda jest taka, że jak popatrzymy na historię cyfryzacji jakiegokolwiek procesu administracyjnego w Polsce, to wiemy, że takie podejście zazwyczaj kończy się fiaskiem. Dlatego proszę Państwa jeszcze o wyrozumiałość. Już dzisiaj do kwestii elektronizacji całego systemu podchodzimy bardzo szeroko. Proponujemy zmiany, które przeanalizowaliśmy, które wiemy, że jesteśmy w stanie skutecznie i w terminie wskazanym w ustawie wprowadzić. Natomiast Państwa postulaty – tutaj mówię o Polskim Związku Motoryzacyjnym, o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Diagnostów Samochodowych o ile one są zrozumiałe jeżeli chodzi o kierunek – to po prostu jeszcze nie jesteśmy na nie gotowi. Nawet jeżeli wprowadzimy to dzisiaj w ustawie, to nie będziemy na to, żeby finalnie w tych terminach, te zmiany wprowadzić w systemie CEPiK. Dlatego bardzo Państwa proszę żebyśmy procedowali elektronizację, czy cyfryzację procesów w zakresie przez nas wskazanym. Gwarantuję, że na tym się naprawdę nie skończy, tylko „musimy tego słonia jeść po kawałku”.

Członkowie Komisji swoje Sprawozdanie przyjęli i rekomendowali do dalszego procedowania. Zostanie ono przedstawiony w trakcie trwającego 15. posiedzenia plenarnego Sejmu RP. (jm)

iTV Sejm Transmisje. 21.7.2020. Posiedzenie Komisji Infrastruktury [kliknij]