Legislacja

Koszty wykorzystywania naszego pojazdu do celów służbowych - jest propozycja

14 października 2022

Koszty wykorzystywania naszego pojazdu do celów służbowych - jest propozycja
(fot. PIXBAY)

Rządowe Centrum Legislacji właśnie opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy [kliknij].

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (2022.180 i 209). Minister zarządza zmiany w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm.). Dokładnie zmienia brzmienie paragrafu 2 w sposób następujący:

Jak uzasadniono - celem regulacji jest zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. Zmiana ta jest niezbędna ze względu na wzrost kosztów używania pojazdów, w tym zwłaszcza cen paliwa. Projektowana regulacja ma na celu zagwarantowanie pracownikom zwrotu ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji tych pojazdów.

Trwają konsultacje i opiniowanie. Rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia następującego po miesiącu ogłoszenia. (jm)