Legislacja

Wyrok TK o stanie wyższej konieczności. Rząd odmawia publikacji

13 października 2016

Wyrok TK o stanie wyższej konieczności. Rząd odmawia publikacji
Dziennik „Rzeczpospolita” dn. 12.10.2016 r.

Trybunał Konstytucyjny (11.10.2016) orzekł, iż podwójne karanie kierowców - mandatem i karą administracyjną za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/godz. w obszarze zabudowanym - nie narusza zasady nieorzekania dwa razy w tej samej sprawie. A zatem jest zgodny z konstytucją. Sędziowie uznali jednocześnie, iż kierowca nie powinien tracić uprawnień, w konkretnej sytuacji, czyli takiej, gdy zachodzi tzw. stan wyższej konieczności. Czyli policjant mógłby uwzględnić konkretne nadzwyczajne okoliczności. Przykładowo: przewóz ciężko chorej osoby, rodzącej kobiety, przewozy karetek pogotowia lub straży pożarnej itp. Na rozprawę nie stawił się ani przedstawiciel prokuratora generalnego, ani Sejmu. TK zdecydował jednak, że rozprawy nie odroczy. Niestety - jak poinformowała stacja RMF FM - rząd zdecydował, że nie opublikuje tego orzeczenia. Przypomnijmy, iż wyroki TK obowiązują z dniem ich publikacji. Obecnie - jak nieoficjalnie dowiedział się Mariusz Piekarski, dziennikarz stacji RMF FM - w pracy policjantów nic się nie zmienia. Funkcjonariusze nie mogą oceniać powodów, dla których kierowca przekroczył prędkość. - Od maja 2015 r. do końca września 2016 r. drogówka odebrała kierowcom 47 tys. dokumentów - informował inspektor Rafał Kozłowski, szef krajowej drogówki z KGP. Przekonywał też, że na skutek zaostrzenia przepisów na drogach w terenie zabudowanym zrobiło się bezpieczniej, jest mniej ofiar śmiertelnych.

WYROK ws. sygn. akt: K 24/15 (fragment orzeczenia)Art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz.U.2016.627, ze zm.) w związku z art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2012.1137, ze zm.): a) w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy i odpowiedzialności prawnokarnej za wykroczenie, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz.U.2003.42.364) i art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r.(Dz.U.1977.38.167), b) w zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających - ze względu na stan wyższej konieczności - kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.