Legislacja

List do premier Szydło

28 listopada 2016

772b6a5cee64f61a2d91f0082856fe4ac490ae1b((551-90)

Pełna treść listu - https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Pismo%20PIU%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministrow.pdf

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała do Premier Beaty Szydło list w sprawie ubezpieczeń OC. Po pierwsze przywołano, iż misją ubezpieczycieli jest przede wszystkim niesienie pomocy i zabezpieczenia finansowego osobom poszkodowanym. PIU deklaruje: PIU jest do dyspozycji władz we wszelkich kwestiach, dotyczących OC posiadaczy pojazdów. Deklarujemy pełną gotowość do wszelkich konsultacji z organami państwa, wspierając wypracowanie szczegółowych rozwiązań zapewniających równowagę na rynku i poczucie bezpieczeństwa polskich kierowców. W liście podejmowane są sprawy prewencji i karania wysokimi stawkami OC osób permanentnie nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Zmiana prawna, dająca ubezpieczycielom szerszy dostęp do Bazy CEK (Centralnej Ewidencji Kierowców), ze szczególnym uwzględnieniem informacji o mandatach, pozwoli na to, byciężar podwyżek dotykał przede wszystkim piratów drogowych, popełniających wykroczenia najbardziej niebezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Czyli PIU widzi potrzebę uzależnienia stawek OC od mandatów i punktów karnych kierowców. Sprawdziliśmy, że to dziś nie możliwe. – Obowiązujący stan prawny nie umożliwia udostępniania danych z centralnej ewidencji kierowców zakładom ubezpieczeń. Aktualnie w CEK nie gromadzi się również informacji o naruszeniach ani punktach przypisanych kierowcom za te naruszenia – mówi Karol Manys, rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji. Problem, iż CEPiK w wersji 2.0 ma obowiązywać dopiero w połowie 2018 roku, nadto resort cyfryzacji nie planuje ich udostępnienia ubezpieczycielom.