Legislacja

Minister w sprawie szkoleń na autostradzie

5 listopada 2021

Minister w sprawie szkoleń na autostradzie
W odpowiedzi na pytanie o możliwość obowiązkowych szkoleń na autostradach i drogach szybkiego ruchu minister mówił: - Każdy instruktor i każdy ośrodek szkolenia kierowców, mając dostępną w swojej okolicy odpowiednią infrastrukturę, w celu właściwej realizacji procesu kształcenia młodego kierowcy powinien, w ramach realizacji obowiązkowego zadania 'jazda poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o podwyższonej prędkości powyżej 70 km/godz. prowadzić naukę jazdy po autostradzie lub drodze ekspresowej. Na fotografii takie właśnie szkolenie prowadzi instruktor OSK „Marzanna” (Olkusz) (fot. archiwum Rafał Krzyszowski)

Do resortu infrastruktury skierowano zapytanie poselskie wszystkie w sprawie możliwości wprowadzenia obowiązkowego szkolenia dotyczącego poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych. Resort w tej chwili odrzucił taką możliwość - do czasu gdy powiększy się krajowa sieć drogowa. Jednocześnie podkreśla, iż program szkolenia to tylko minimum, które nie wyklucza takich szkoleń gdy stosowna infrastruktura jest dostępna.

Zapytanie poselskie [kliknij]. W zapytaniu poselskim skierowanym do ministra infrastruktury pytano o możliwość wprowadzenia obowiązkowego szkolenia dotyczącego poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych. Autorki interpelacji pytały: - Ogromna liczba wypadków na drogach ekspresowych i autostradach wskazuje, iż wielu kierowców nie potrafi poruszać się po tych drogach. Nic dziwnego, bo z reguły na kursie tego nie uczą. I pytano ministra - Czy szkolenie dotyczące poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych nie powinno być obowiązkowe dla wszystkich uczestników kursów na prawo jazdy?

Stanowisko resortu [kliknij]. Rafał Weber wiceminister infrastruktury wyjaśnił, iż zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (załącznik nr 1) rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2018.1885): - Przewidziana jest jedynie jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi oraz dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. Jak widać, w programie szkolenia praktycznego brak jest wyszczególnionych obowiązkowych przejazdów drogą ekspresową lub autostradą, ponieważ dostępność tych rodzajów dróg w wielu rejonach naszego kraju jest mocno ograniczona i dla wielu ośrodków szkolenia kierowców niedostępna. Jednak resort widzi taką możliwość, ale dopiero wówczas, gdy sieć dróg ekspresowych i autostrad pokryje w lepszym stopniu teren naszego kraju. Odpowiadający zwrócił także uwagę, iż przywołany program szkolenia to tylko minimum programowe. - Należy jednak mieć na względzie, że umieszczony w rozporządzeniu program szkolenia jest wyłącznie minimum programowym, a każdy instruktor i każdy ośrodek szkolenia kierowców, mając dostępną w swojej okolicy odpowiednią infrastrukturę, w celu właściwej realizacji procesu kształcenia młodego kierowcy powinien, w ramach realizacji obowiązkowego zadania „jazda poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o podwyższonej prędkości powyżej 70 km/godz.” prowadzić naukę jazdy po autostradzie lub drodze ekspresowej - podkreślał. (jm)