Legislacja

Minister zaakceptował podział środków

22 lipca 2019

Minister zaakceptował podział środków
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

Podział środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych w 2020 roku.  

- Dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów możliwe będzie zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom. Dla wielu powiatów i gmin zbyt niskie dochody były dotychczas przeszkodą dla realizacji koniecznych inwestycji. Nowością jest także to, że FDS jest stabilnym programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Dotrzymujemy słowa - jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister właściwy ds. transportu dokonuje podziału środków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2020 rok.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.:

* Województwo dolnośląskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego, wyniesie 125 239 141,14 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 50 944 735,38 zł.

* Województwo kujawsko-pomorskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, wyniesie 151 792 638,05 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 61 746 157,85 zł.

* Województwo lubelskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego, wyniesie 258 131 853,01 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 105 002 787,67 zł.

* Województwo lubuskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego, wyniesie 82 633 256,17 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 33 613 527,93 zł.

* Województwo łódzkie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego, wyniesie 144 822 298,30 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 910 765,41 zł.

* Województwo małopolskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 180 527 466,10 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 73 434 901,46 zł.

* Województwo mazowieckie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego, wyniesie 301 320 526,50 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 122 571 061,63 zł.

* Województwo opolskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego, wyniesie 57 115 114,12 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 23 233 266,76 zł.

* Województwo podkarpackie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego, wyniesie 163 631 462,00 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 66 561 950,65 zł.

* Województwo podlaskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego, wyniesie 201 363 798,17 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 81 910 697,56 zł.

* Województwo pomorskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego, wyniesie 125 959 443,06 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 51 237 739,55 zł.

*Województwo śląskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego, wyniesie 141 933 503,52 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 57 735 662,44 zł.

*Województwo świętokrzyskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego, wyniesie 145 107 232,07 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 59 026 670,68 zł.

* Województwo warmińsko-mazurskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego, wyniesie 167 779 567,60 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 68 249 315,64 zł.

* Województwo wielkopolskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego, wyniesie 228 289 791,13 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 92 863 643,85 zł.

* Województwo zachodniopomorskie. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 105 602 909,02 zł; Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 42 957 115,53 zł.

Ministerstwo Infrastruktury