Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury. Ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych

6 kwietnia 2020

Ministerstwo Infrastruktury. Ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym.

Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury

Źródła PRAWO DROGOWE@NEWS. 3.4.2020. Marek Górny. „Szkolenie w czasie epidemii (kod 95)” PRAWO DROGOWE@NEWS. 6.4.2020. Mariusz Bukowski. „Czy w czasie epidemii można przedłużyć uprawnienia kierowców zawodowych?”