Legislacja

Nazywa się opłatą emisyjną, ale…

7 czerwca 2018

Nazywa się opłatą emisyjną, ale…
Drugi dzień 63. posiedzenia Sejmu (6.6.2018) (fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki)

W dniu wczorajszym Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Rządowy projekt ustawy trafił do Sejmu 5 kwietnia br. Drugiego dnia 63. posiedzenia Sejmu nad projektem głosowało 231 posłów, przeciwnych było 199, od głosu wstrzymało się - 2. Głosujący przeciw argumentowali, że regulacja doprowadzi do wzrostu cen paliw. Wyjaśnijmy - wśród wielu regulacji wprowadzona została oplata emisyjna od paliw (80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa, które trafi na rynek, w praktyce ma to być 10 groszy na litr). Przewidziano także stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), którego celem - jak wynika z zapisu ustawowego - jest finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania oleju napędowego i benzyn silnikowych. - . Rząd uzasadnia, że środki zostaną wydatkowane na walkę ze smogiem oraz na finansowanie projektów związanych m.inn. z rozwojem elektromobilności. Eksperci podkreślają - czy z przekonaniem – że jaki będzie ostateczny kształt ustawy dowiemy się na koniec jej procedowania. Teraz ustawa trafi do Senatu. (jm)