Przegląd prasy

Lidzbark Warmiński ma zebrę w grafice 3D!

6 czerwca 2018

Lidzbark Warmiński ma zebrę w grafice 3D!
„Gazeta Olsztyńska” - „W Lidzbarku Warmińskim powstały pierwsze trójwymiarowe pasy!” (kliknij)

Przejście dla pieszych z namalowanymi w trójwymiarze pasami - jako pierwsze takie w Polsce - powstało w Lidzbarku Warmińskim. Gratulujemy! To innowacyjne rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Są widoczne z daleka, kierowcy instynktownie zwalniają. Jak się dowiadujemy, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski inspirację do trójwymiarowego przejścia dla pieszych znalazł w jednym z portali społecznościowych, gdzie natrafił na film z islandzkiego miasta z tak innowacyjnym rozwiązaniem. Cieszy nas, albowiem także na łamach PRAWA DROGOWEGO pl pisaliśmy o takich rozwiązaniach zastosowanych w Islandii, we Francji czy Niemczech.

Jak to zrobili w Lidzbarku? - Był zatem pomysł, zrobiliśmy wizualizację i poszukiwaliśmy miejsca, gdzie można by takie zebry wymalować. Kilka miesięcy wcześniej w Lidzbarku oddaliśmy do użytku bulwar ze ścieżkami rowerowymi i spacerowymi. Przepisy nie dopuszczają umieszczania takich rozwiązań na drogach publicznych - wyjaśnił burmistrz. Wymalowania pasów w 3D podjął się miejscowy artysta graficiarz Tomasz Sienkiewicz. Ponieważ nie miał wcześniej takich artystycznych wyzwań, musiał się podszkolić. Miasto podpisało z nim umowę, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 700 zł - podał burmistrz. Dodajmy, iż pierwszym takim niekonwencjonalnym rozwiązaniem zastosowanym w Lidzbarku Warmińskich była świecąca ścieżka rowerowa. - Najlepsze są najprostsze rozwiązania, a najskuteczniejsza jest prewencja - wskazał burmistrz. Mówi też, iż należy dokonać nowelizację przepisów dotyczących oznakowania drogowego, aby takie właśnie innowacyjne rozwiązania bez problemów stosować na drogach publicznych. (jm)