Legislacja

Zmiany w szkoleniu kierujących ruchem drogowym

21 czerwca 2018

Zmiany w szkoleniu kierujących ruchem drogowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw pod numerem pozycji 1190 opublikowane zostało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 13 czerwca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym. Przypomnijmy rozporządzenie wydane na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Minister wprowadza do aktu trzy ważne zmiany. Jak wskazano w uzasadnieniu zmian, zasadniczą przesłanką do zmiany rozporządzenia była stwierdzona potrzeba rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestników ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, o osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami. Lista uprawnionych zostaje rozszerzona o: osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy, strażaków jednostek przeciwpożarowych, jak i pracowników nadzoru komunikacji miejskiej oraz kierujący autobusem szkolnym, strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku oraz pilot. Chcący nabyć nowe uprawnienie, jest zobowiązany odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Osoby te - podczas dawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze - powinny być wyposażone w kamizelki barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym odpowiednio przedsiębiorcę, którego są pracownikami, lub rodzaj wykonywanych czynności na drodze albo służbę, do której przynależą. Ważnym uzupełnieniem jest zmiana programu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym. Przewidziano 30 dniowy vacatio legis rozporządzenia i tak nowelizacja wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2018 r. (jm)