Przegląd prasy

Oznakowano 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych

7 czerwca 2018

Oznakowano 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych

PKP Polskie Linie Kolejowe SA od 26 kwietnia do 31 maja 2018 r. oznakowały blisko 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych. Na każdym są minimum dwie żółte naklejki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym przejazdu i telefonami alarmowymi. W przypadku awarii samochodu na przejeździe, zgłoszenie pod nr 112 pozwoli na precyzyjnie określenie miejsca zdarzenia i wstrzymanie ruchu pociągów.

Od czerwca 2018 r. w pociągach, na dworcach, portalach społecznościowych i stronach partnerów kampanii PKP PLK SA Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” są umieszczane filmy oraz infografiki przypominające, gdzie na przejeździe znajduje się żółta naklejka PLK, a także w jaki sposób i w jakich sytuacjach korzystać z numerów na niej podanych. Na żółtej naklejce są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 oraz numery „awaryjne”. Odblaskowe naklejki są na wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja – jeśli jest to przejście dla pieszych (kat. E), przejazd zabezpieczony znakami (kat. D) lub znakami i sygnalizacją świetlną (kat. C). Wielkość naklejki to 40 cm x 11 cm. Na  przejazdach z rogatkami (kat. B i kat. A) naklejki są na napędach rogatkowych (słupkach, do których przymocowane jest ramię rogatki). Wielkość naklejki - 5 cm x 20 cm.

Zgłaszanie zdarzenia na przejeździe. W przypadku awarii lub zdarzenia na przejeździe - po połączeniu z numerem 112, kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia - specjalnie stworzonym łączem – służby PKP PLK. Wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów.

Realizację projektu wspierała merytorycznie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Aby nowy system mógł sprawnie działać, PLK przeszkoliła około 10 tysięcy pracowników: dyżurnych ruchu, dyspozytorów i koordynatorów systemów bezpieczeństwa. Inicjatywa PLK wymagała także ścisłej współpracy z MSWiA, w tym z 17 Centrami Powiadamiania Ratunkowego w całej Polsce. Operatorzy numeru alarmowego 112 wspólnie z kolejarzami testowali i dopracowali procedurę przyjmowania zgłoszeń i przekazywania ich do realizacji.

PLK dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. PKP PLK prowadzą największy w historii program inwestycyjny, który dzięki wymianie, remontom i budowie nowych torów, montażu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem, bezpośrednio wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa. Poza tym PLK prowadzi działania:

- pracownicze, np. szkolenia, wykorzystanie symulatora dyżurnych ruchu, szkolenia dróżników;

- techniczne, np. zastosowanie nowoczesnych urządzeń łączności, zakup pojazdów diagnostycznych;

- organizacyjne, takie jak audyty, kontrole, organizacja ruchu podczas inwestycji, kontrole w zakresie bezpieczeństwa ruchu pociągów w miejscach inwestycji,

- inwestycyjne, np. modernizacja torów, rozjazdów i przejazdów, nowe systemy ERTMS/ETCS. (MI)

Przykładowe oznakowanie jednego z przejazdów. Uwaga -  dane, poza nr 112, właściwe tylko dla danego przejazdu