Legislacja

Nieletni kierowcy nie pojadą

2 kwietnia 2020

Nieletni kierowcy nie pojadą
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od wczoraj - 1 kietnia br. - ograniczenia przemieszczania wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.566) ograniczyły udział w ruchu drogowym młodych - nieletnich kierowców - posiadaczy urawnienia kat. A1, B1 i AM.

Wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Przypominijmy - nie mogą poruszać się bez towarzystwa osoby pełnoletniej:

Rozdział 8 Nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

§ 18. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: 1) pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

3. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

Wypadek nastolatka na quadzie. Czytelników, którzy nadal mają wątpliwości co do sensu wprowadzanych obostrzeń zachęcam do zapoznania się z następującą informacją. 27. marca 17-letni nastolatek z powiatu lublinieckiego jeżdżąc na quadzie miał wypadek. Ratownicy nie wiedzieli, iż jest zakażony. Ranny w ciężkim stanie trafił do szpitala w Częstochowie. Po ratującym życie zabiegu chirurgicznym potwierdzono obecność Covid-19. Jako dygresję dodam, iż próbki pobrano przed operacją, wynik przesłano po dwóch dniach. Kwarantannie zostali poddani policjanci (Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu)! Personel szpiala - anastezjolodzy, operatorzy, pielęgniark itd. - również został poddany kwarantannie! Oddział zamknięty! Na kwarantannę musieli się też udać strażacy i ratownicy pogotowia, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej. (jm)