Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie CEPiK

14 listopada 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie CEPiK
(fot. PIXABAY)

Ministerstwo Cyfryzacji - zgodnie z upoważnieniem ustawowym: art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.p. 1997.98.602 oraz t.j. 2023.1047 z późn. zm.) - przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Określa ono rodzaj i zakres danych udostępnianych z ewidencji [kliknij].

Uregulowanie - jak informują jego autorzy jest niezbędne w rozporządzeniu w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów stanowi norm będących wynikiem zmian wprowadzonych:

- ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o organy właściwe w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem strefy czystego transportu oraz

- ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej.

Jakie zmiany? Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uwzględniającego:

- dotychczasowe regulacje oraz

- zmiany wprowadzone:

- - ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o organy właściwe w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem strefy czystego transportu oraz

- - ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Z tym dniem traci moc rozporządzenie poprzedzające: rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (2020.2151) [kliknij].