Legislacja

O jutra wyższe mandaty

9 kwietnia 2021

O jutra wyższe mandaty
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W najbliższą sobotę - 10. kwietnia zaczynają obowiązywać nowe stawki mandatów. Informacja szczególnie ważna dla przewoźników: taxi/autobusy/busy. Za nieutrzymywanie warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym przewidziany mandat to 100-250 pln.

10. kwietnia w życie wchodzi znowelizowane rozporządzenie prezesa rady ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2021.556) [kliknij]. Rozporządzenie zmienia Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – t.p. 2003.208.2023 oraz t.j. 2013.1624 [kliknij].

W załączniku do rozporządzenia w tabeli A „Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy” dodano nowe wykroczenie (lp. 16a): „Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym”. Niezachowanie należytej czystości, stanu sanitarnego przewoźnika, który ma obowiązek zapewnić podróżującym odpowiednie warunki higieny, może kosztować mandat w wysokości od 100 do 250 pln.

Mandat może być nałożony na kierowcę autobusu, busa, taksówki oraz przewoźnika. Pamiętajmy, brudny samochód także jest zagrożeniem w ruchu drogowym. Pojazd ma być czysty, zwłaszcza jego szyby, światła, luterka, czy tablice rejestracyjne. Przepis nie dotyczy osób prywatnych. (jm)

Ź r ó d ł a:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.p. 1971.12.114 oraz t.j. 2021.281):

Art. 117. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.p. 2003.208.2023 oraz t.j. 2013.1624):