Legislacja

Wyższy mandat za brudną taksówkę/autobus/bus

29 marca 2021

Wyższy mandat za brudną taksówkę/autobus/bus
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

Opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. A przede wszystkim za naruszenie obowiązku utrzymania pojazdu w czystości i porządku. Mandat może być nałożony na kierowcę autobusu, busa, taksówki oraz przewoźnika. Zmiany obowiązują z dniem 10. kwietnia br.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2021.556). Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.p. 2003.208.2023; t.j. 2013.1624).

Zmienione zostało brzmienie tabeli A załącznika „Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy”. Dotyczą m.inn.:

* niewykonywania obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych (dotychczas mandat 100 pln, nowa wysokość – 100-250 pln);

* nieutrzymywania przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym (mandat 100-250 pln);

* nieumieszczenia przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia (mandat 150 pln).

Rozporządzenie wchodzi w życiu z dniem 10. kwietnia br. Mandat może być nałożony na kierowcę autobusu, busa, taksówki oraz przewoźnika. Pamiętajmy, brudny samochód także jest zagrożeniem w ruchu drogowym. Pojazd ma być czysty, zwłaszcza jego szyby, światła, luterka, czy tablice rejestracyjne. Szkoda, iż przepis nie dotyczy osób prywatnych. (jm)