Legislacja

Obowiązek używania pasów, czy zgodny w Konstytucją? - komentarze

5 lipca 2009

Trybunał Konstytucyjny wkrótce rozstrzygnie czy przepis dotyczący obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa jest zgodny z konstytucją. Felicjan G., autor skargi do TK, uważa, że taki zapis w kodeksie drogowym pozbawia go prawa do decydowania o własnym bezpieczeństwie, a także narusza jego godność i wolność obywatelską. Wyrok w sprawie pasów ma zapaść 9. lipca 2009 r., tymczasem publikujemy Państwa wypowiedzi w tej tak istotnej dla naszego bezpieczeństwa na drogach sprawie:

(1) Jeżeli osoba nieużywająca pasów bezpieczeństwa osieroci swoje dzieci lub zostanie inwalidą niezdolnym do pracy to przez długi okres czasu obciąży pozostałych obywateli kosztami utrzymania sierot lub siebie nie wytwarzając żadnych dóbr. Z tego tytułu, moim zdaniem społeczeństwo ma prawo nakładać obowiązek stosowania m.in. pasów bezpieczeństwa. Policja jest organem, który będąc na utrzymaniu społeczeństwa ma obowiązek zabezpieczyć nas podatników przed nadmiernymi kosztami skutków wypadków. To tyle dla osoby, która nie rozumie zasadności zapewnienia sobie optymalnego bezpieczeństwa. Bronisław N.

(2) Święta prawda Panie Nowak, popieram Pana zdanie na ten temat. A dla oponentów poddam pod rozwagę tylko, że jeżeli chcą zrezygnować z takich 'obowiązków' powinni również zrezygnować z praw, jakie mają będąc częścią społeczeństwa. Nie wiem czy by im to wyszło na dobre?!? Max

(3) Nie wiem czy to zgodne z Konstytucją! Ale, jeżeli przyjąć założenie, że grypa też zabija, szczepienia powinny być również obowiązkowe, czyż nie? Tym bardziej, że głównym postulatem wprowadzenia pasów były... koszty leczenia poszkodowanych, a nie ich śmiertelność. J. Korwin-Mikke wygłosił, już w latach bytności swojej w sejmie ,,wykład,, na ten temat! Czyż niedoszłe samobójstwa podlegają karze? Sprytni zawsze “rolują ciemny naród”. Produkcja pasów to potężna gałąź przemysłu! Bynajmniej nie chodzi o zdrowie, a o szmal ! Poduszki są lepsze od pasów, a w czasach kiedy “wymyślono” pasy poduszek nie było! Konkludując tak pas, jak i jego brak może być przyczyną śmierci, dotyczy to również poduszek! Czy zatem można nakazać jednostce “,wierzyć”, że zostanie uratowany dzięki pasom, poduszkom, katapultom? Henryk R.

(4) Kilka uwag:

1. Brak pasów bezpieczeństwa niweluje wszelkie pozytywne działanie poduszek bezpieczeństwa.

2. Ludzie mają znikomą wiedzę na temat działania pasów bezpieczeństwa i skuteczności ich działania. (wiem, pracuję z kierowcami);

3. Jeden człowiek bez pasów w samochodzie w momencie wypadku może poprzez bezwładność, swoją masę pozabijać pozostałych pasażerów. (http://www.youtube.com/watch?v=O6fjqBz8LKY). Także nie chodzi tylko o "wolność do popełnienia samobójstwa" ale również o bezpieczeństwo innych. Maksymilian

(5) Pewnie racja, nakładanie jakiegokolwiek obowiązku ogranicza wolność. To chyba oczywiste. Z drugiej strony funkcjonowanie w społeczeństwie wymaga przestrzegania pewnych zasad, przepisów, reguł. Dalszy krok to zaskarżenie przepisu zakazującemu np. wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Też ogranicza wolność. Adam T. ps.: Ale czy jazda samochodem jest przymusowa?