Trybunał Konstytucyjny
Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o kierujących pojazdami
Legislacja

Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o kierujących pojazdami

14 kwietnia 2021

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Przywołanym przepisom zarzucono brak podstawowych gwarancji proceduralnych dla osób, którym zatrzymano prawo jazdy. Podniesiono, iż wyłącznym dowodem staje się tu informacja organu kontroli ruchu drogowego.

Dziecko na drodze – wyrok TK
Legislacja

Dziecko na drodze – wyrok TK

17 lipca 2020

TK w dniu wczorajszym wydał wyrok dot. przepisu o grzywnie lub naganie za dopuszczenie do przebywania na drodze publicznej lub torach dziecka do siedmiu lat. Artykuł 89 Kodeksu wykroczeń o odpowiedzialności opiekunów za dziecko jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji - orzeczono.

Senacka ustawa o zmianie prawa o ruchu drogowym
Legislacja

Senacka ustawa o zmianie prawa o ruchu drogowym

11 lutego 2020

W dniu wczorajszym do Sejmu RP wniesiony został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dokumentowi nie został jeszcze nadany numer druku. Wnioskodawcą jest Senat RP. Ten projekt przyjął na swoim 4. Posiedzeniu, które odbyło się 6 lutego br.

Zapłata w terminie 7 dni od wydania pojazdu
Legislacja

Zapłata w terminie 7 dni od wydania pojazdu

22 stycznia 2020

Senat RP przygotował inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Celem propozycji jest wprowadzenie regulacji przewidującej wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy usunięty z drogi pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Właściciel pojazdu byłby zobowiązany do zapłaty należności w terminie 7 dni od daty wydanie pojazdu. 

Odebranie pojazdu usuniętego z drogi
Legislacja

Odebranie pojazdu usuniętego z drogi

2 sierpnia 2019

W Senacie trwa 83. Posiedzenie IX kadencji (31 lipca, 1-2 sierpnia), procedowano wniesionego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki senackie nr 1189 oraz 1189S) – odbyło się jej drugie czytanie.

Trybunał Konstytucyjny w sprawie przepisów – Prawa o ruchu drogowym
Legislacja

Trybunał Konstytucyjny w sprawie przepisów – Prawa o ruchu drogowym

6 grudnia 2018

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją zasady oddawania właścicielowi odholowanych, źle zaparkowanych aut. 

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy
Legislacja

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy

15 grudnia 2017

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 14 grudnia br. jednogłośnie orzekł, iż kierowca nie powinien być obciążany kosztami wymiany prawa jazdy z powodów niezależnych od niego, a decyzji władz samorządowych. 

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek TLP ws. podróży służbowych
Legislacja

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek TLP ws. podróży służbowych

24 listopada 2016

Prezes TLP Maciej Wroński w Trybunale Konstytucyjnym (551-7 fot. TLP) Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Związku Pracodawców TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA dotyczący podróży służbowej (zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej). Jak czytamy w...

RPO ws. wykonania wyroku TK
Legislacja

RPO ws. wykonania wyroku TK

15 listopada 2016

(550-44) Rzecznik Praw Obywatelskich dr Artur Bodnar skierował do Stanisława Gogacza, przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o rozważenie zainicjowania odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu wykonanie wyroku Trybunału...

Wyrok TK o stanie wyższej konieczności. Rząd odmawia publikacji
Legislacja

Wyrok TK o stanie wyższej konieczności. Rząd odmawia publikacji

13 października 2016

Trybunał Konstytucyjny (11.10.2016) orzekł, iż podwójne karanie kierowców - mandatem i karą administracyjną za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/godz. w obszarze zabudowanym - nie narusza zasady nieorzekania dwa razy w tej samej sprawie. 

TK dopuszcza grzywnę za niewskazanie kierującego autem
Legislacja

TK dopuszcza grzywnę za niewskazanie kierującego autem

30 września 2015

(525-16 fot. jola michasiewicz) Po kilkakrotnym przesuwaniu terminu rozpatrzenia problemu ostatecznie Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z konstytucją przepis przewidujący grzywnę dla właściciela pojazdu, w którym popełniono wykroczenie drogowe, za niewskazanie, kto...

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. zatrzymania praw jazdy
Legislacja

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. zatrzymania praw jazdy

17 września 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar - zgodnie z zapowiedzią - skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów Prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją RP oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności....

Podejrzany o popełnienie wykroczenia ma prawo do obrony i powinien być pouczony
Legislacja

Podejrzany o popełnienie wykroczenia ma prawo do obrony i powinien być pouczony

1 sierpnia 2015

W życie weszła nowelizacja ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (uchwalona 15 maja 2015 r.; podpisana przez prezydenta w dniu 3 czerwca br., opublikowana w dzienniku ustaw - 2015.841). Celem nowych przepisów jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3...

O niewskazaniu, kto kierował autem - ponownie Trybunał Konstytucyjny
Legislacja

O niewskazaniu, kto kierował autem - ponownie Trybunał Konstytucyjny

22 lipca 2015

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie powrócił do oceny przepisu przewidującego grzywnę dla właściciela pojazdu, którym popełniono wykroczenie drogowe - za niewskazanie, kto kierował autem. Regulację zaskarżył prokurator generalny. "Żadna służba nie ma prawa domagać się od...

Wniosek dot. uprawnień ITD. wycofany
Legislacja

Wniosek dot. uprawnień ITD. wycofany

2 lutego 2015

Dziś na godz. 9 wyznaczona była rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku prokuratora generalnego, dotyczącego uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) do nakładania mandatów za wykroczenia drogowe (U 3/13). Do rozprawy jednak nie dojdzie. PG w ostatniej chwili...

Trybunał orzeknie ws. uprawnień inspektorów ITD
Legislacja

Trybunał orzeknie ws. uprawnień inspektorów ITD

31 stycznia 2015

3 lutego 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący uprawnienia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Trybunał Konstytucyjny...

Trybunał Konstytucyjny w sprawie mandatów karnych
Legislacja

Trybunał Konstytucyjny w sprawie mandatów karnych

9 października 2014

W Dzienniku Ustaw (2014.1374) opublikowano wyrok TK z dnia 30 września 2014 r. (sygn. aktu U 4/13). Wyrok dotyczy wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności: 1) przepisów tabeli A, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów...

Taryfikator nie jest niekonstytucyjny
Legislacja

Taryfikator nie jest niekonstytucyjny

30 września 2014

(503-35) Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek prokuratora generalnego, Andrzeja Szeremeta z 2013 r. o uznanie za niekonstytucyjne rozporządzenia wyznaczającego sztywne stawki mandatów za niektóre wykroczenia. Jak czytamy w ogłoszonym wyroku (sygn. akt U 4/13) wniosek...

Ustawa o kierujących w Trybunale Konstytucyjnym
Legislacja

Ustawa o kierujących w Trybunale Konstytucyjnym

17 lipca 2014

Trybunał Konstytucyjny podjął wyrok, którym umorzył postępowanie w sprawie większości zarzutów z powodu błędów we wniosku posłów PiS. Wnioskodawcy wskazali, że w ustawie o kierujących pojazdami znalazły się zapisy, które prowadzą m.in. do nieuzasadnionego ograniczenia wolności...

Tzw. obowiązek denuncjacji zgodny z konstytucją
Legislacja 1

Tzw. obowiązek denuncjacji zgodny z konstytucją

12 marca 2014

(Fot.: PD@N 486-41) Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zajął się sprawą zdjęć z fotoradarów. Przypomnijmy wątpliwość dotyczy sytuacji, gdy właściciel pojazdu odmawia wskazania kierowcy, który przekroczył prędkość, sprawa trafia do sądu. Z pytaniem...